ОРГАНИЗАЦИЈА

Организациона шема НОСБиХ-а је дата на слици: