ОБАВЈЕШТЕЊА

26/1/2021/

26.1.2021. ​НОСБиХ израдио Студију утицаја компензаторског режима рада ЦХЕ Чапљина на ЕЕС БиХ. Студију можете да погледате на страници Елаборати и студије.

18.1.2021. ​Обавјештење о набавци за: "Набавка ауто и каско осигурања путничких моторних возила"
(Преузмите документ)

11.1.2021. Информација о синхроној зони континенталне Европе. У петак 08.01.2021. године синхрона зона континенталне Европе више од сат времена била је раздвајена у двије зоне. У електроенергетском систему БиХ, као и у сусједним системима, због тога су забиљежени поремећаји фреквенције. Раздвајање се догодило у 14 часова и 4 минута преко регулационих области Румуније, Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске, а снирано је у 15 ч. и 8 мин. Проузроковано је каскадним испадима далековода, у југоисточноје Европи. У БиХ су испали интерконективни далеководи од 220 kV Приједор 2 – ТЕ Сисак и Приједор 2 – Међурић. У новонасталој синхроној области југоиточне Европе фреквенција је порасла до 50,61 Hz, што је директна посљедица вишка производње у односу на потрошњу у то вријеме. ​Дјеловањем надфреквентних заштита у ЕЕС-у БиХ је са преносне мреже аутоматски искључен одређени број производних објеката, чиме су, због смањења фреквенције система, спријечени даљи испади те могући тотални распад система. Како би се створили услови за ресинхронизацију, на захтијев НОСБиХ-а, производња у БиХ додатно је смањена па су из погона изашли још неки генератори у хидроелектранама Рама, Чапљина, Грабовица и Вишеград. Након стварања услова за ресинхронизацију Хрватски оператор пријеносног сустава (ХОПС) је у 15,07 часова укључио прекидач спојног поља у ТС Ернестиново, чиме су двије новонастале синхроне области поново уједињене. Том ресинхронизацијом стање у ЕЕС-у континенталне Европе је нормализовано. Након тога  укључени су и 400 kV далеководи Нови Сад – Суботица, Коњско – Велебит, Приједор 2 – ТЕ Сисак и Приједор 2 – Међурић. Координираном акцијом оператера система из југоисточне Европе и ЕНТСО-Е електроенергетски систем континенталне Европе тако је брзо стабилизиран, а у већини европских земаља поремећај се није ни осјетио. НОСБиХ ће кроз радне групе у оквиру ЕНТСО-Е учествовати у свеобухватној анализи узрока и тока догађаја, а детаљно ће анализирати и дешавања у ЕЕС-а БиХ, прије свега дјеловање заштита и осталих релевантних показатеља.


4.1.2021. Обавјештење о набавци за: "Набавка услуге осигурања имовине и опреме"
(Преузмите документ)