МРЕЖНИ КОДЕКС

Циљ Мрежног кодекса је да дефинише елементе за сигурно и поуздано функционисање електроенергетског система Босне и Херцеговине у складу са дефинисаним стандардима квалитета, уз обезбјеђење прикључка на електроенергетски систем садашњих и потенцијалних корисника на објективан, недискриминирајући и уједначен начин.
(Преузмите документ)