ПЛАН ОДБРАНЕ ЕСС

У складу са Законом о оснивању Независног оператора Система за преносни систем у Босни и Херцеговини, Мрежним кодексом, техничким препорукама ENTSO - E Оперативног приручника и процедурама, препорукама, и правилима ENTSO-E - Регионалне групе континентална Европа (RG CE) за планове одбране у синхроној области континенталне Европе, Независни оператор система у Босни и Херцеговини заједно са Електропреносом БиХ је урадио План одбране електроенергетског система Босне и Херцеговине од великих поремећаја
Овај документ је израђен у сарадњи са Електропривредом БиХ, Електропривредом Републике Српске и Електропривредом Хрватске Заједнице Херцег Босне.


План одбране електроенергетског система Босне и Херцеговине од великих поремећаја: