ПРАВИЛА И ПРОПИСИ НОСБИХ

Статут
(Преузмите документ)


Одлука о промјени Статута
(Преузмите документ)


 Правилник о раду
(Преузмите документ)


 Етички кодекс
(Преузмите документ)


Одлука о издавању лиценце за дјелатност Независног oператора система
(Преузмите документ)


Услови за кориштење лиценце за обављање дјелатности Независног оператора система
(Преузмите документ)


Правилник о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини са описом радних мјеста
(Преузмите документ)


Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини са описом радних мјеста
(Преузмите документ)