НАШЕ АКТИВНОСТИ

ТРЖИШНА ПРАВИЛА

Закону о оснивању Независног оператера система за преносни  систем у БиХ, те Лиценци Независног оператора система у БиХ, НОСБиХ је обавезан предложити Тржишна правила ДЕРК-у који их одобрава. Тржишна правила треба да омогуће транзицију од тренутних процеса и техничке опремљености свих учесника на тржишту ка развијенијем тржишном дизајну, а у складу са техничким могућностима учесника на тржишту.
(Преузмите документ)