НАШЕ АКТИВНОСТИ

НОВОСТИ (28.05.2020.)

Одлукa о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2021-2030.

Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 27.5.2020. године, донијела је Одлуку о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2021-2030. година (број 05-28-13-388-15/19). Више информација се налази на страници - линк.