ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини с описом радних мјеста уређује се организација, те утврђују називи радних мјеста, смјер и степен стручне спреме, радно искуство и други посебни услови за склапање уговора о раду у Независном оператору система у Босни и Херцеговини, састав и дјелокруг организационих цјелина НОСБиХ-а те организациона шема НОСБиХ-а.

Према врсти и сродности послова, могућности заокруживања процеса рада и обима оптималних резултата рада у склопу НОСБиХ-а успостављене су сљедеће организационе цјелине:
1. Управа НОСБиХ-а
2. Управљање системом
3. Стратешко планирање и тржишне операције
4. Корпоративне активности и активности подршке.
Унутрашња организација НОСБиХ-а одређена је општом шемом управљања и руковођења НОСБиХ-ом, шемом организационих цјелина, те организационих јединица/служби као дијелова НОСБиХ-а, одредбама Правилника о унутрашњој организацији и основним дјелатностима појединих дијелова НОСБиХ-а.

  • Правилник о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини
    (Преузмите документ)