МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

TRINITY ПРОЈЕКАТ

НОСБиХ учествује у четверогодишњем истраживачком пројекту Европске уније TRINITY (Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology) чији циљеви су унапређење сарадње и координације рада оператора преносних система југоисточне Европе, односно, боља интеграција тржишта електричне енергије у региону те промовисање употребе „зелене“ енергије. Пројекат се реализује под покровитељством агенције ИНЕА (Innovation and Networks Executive Agency). Након што је 12.09.2019. године НОСБиХ потписао уговор о додјели средстава (grant agreement), реализација пројекта је званично  почела  01.10.2019. године и трајаће  до октобра 2023. године.

(Преузмите документ)


CROSSBOW ПРОЈЕКАТ

Независни оператор система у БиХ од новембра 2017. године учествује у пројекту CROSSBOW. CROSSBOW је научно истраживачки пројекат финансиран од стране Европске комисије у оквиру програма H2020 (LCE-04-2017 Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables).

(Преузмите документ)


Пројекат ФАРКРОС (FARCROSS)

иновацијама олакшава регионални прекогранични пренос електричне енергије

Пројекат ФАРКРОС (FARCROSS) почео је у октобру 2019. године а покренула га је Европска комисија у склопу програма Хоризонт 2020 (Уговор о бесповратним средствима бр. 864247). Овај четворогодишњи пројекат бит ће завршен до октобра 2023. год.

ФАРЦРОСС намјерава повезати главне учеснике у енергетском сектору те представити интегрирана хардверска и софтверска рјешења која ће омогућити ''откључавање'' извора за прекограничне токове електричне енергије и регионалну сарадњу.

Биће демонстрирана иновативна платформа за регионално прогнозирање чији циљ је боље предвиђање производње из обновљивих извора, а тестираће се оптимизацијски алат за одзив потрошње и резерве капацитета који служи за повећање прекограничних токова до највишег могућег нивоа. Осим тога, анализираће се неусклађеност државне регулативе те препоручити мјере којима би се спријечило пропуштање технолошких користи.

Као што је описано у наставку, ФАРКРОС ће технолошке иновације употријебити за представљање додатних користи од повећане повезаности између сусједних система, што је чврсто усклађено са визијом и политиком ЕУ. У наставку наводимо најзначајније користи.

  • Успјешно ће се интегрисати велике количине енергије произведене из обновљивих извора. Ови извори су нестални, а одговарајући географски размјештај представља предност. Рјешења која предлаже ФАРКРОС могу се користити за повећање прекограничних токова тако да се другим државама омогући увоз чисте енергије, а производња из обновљвих извора широм ЕУ доведе на највиши ниво.
  • Бит ће смањена потреба за изградњом нове инфраструктуре тако што ће се најприје оптимизирати постојећа мрежа при чему се, у поређењу са другим опцијама, смањује утицај на животну околину као и укупан трошак за потрошаче.
  • Скраћује се процес повезивања јер рјешења која нуди програм ФАРКРОС могу бити инсталисана за релативно кратко вријеме, а она могу смањити и модификације мреже, потребне за интеграцију нових извора производње, односно, могу послужити као прелазно рјешење.

За више информација посјетите линк

Конзорцијски партнери

Конзорциј се састоји од 31 партнера укључујући операторе преносних и дистрибутивних система, операторе тржишта те пружаоце услуга и произвођаче, а пилот пројекти ће се провести кроз пет демонстрација у осам држава (Грчка, Бугарска, Аустрија, Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Румунија и Словенија).

ФАРКРОС се фокусира на промоцију најновијих технологија како би се побољшала искориштеност, капацитет и учинковитост елемената преносне мреже на производном, али и преносном нивоу.

За више информација о партнерима посјетите линк