PRAVILA

Važeća od 2017. godine (Odobrena odlukom DERK-a broj: 04-28-9-372-3/17 od 23.11.2017.) 

 • Pravila za godišnje, mjesečne i dnevne aukcije na granicama Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Bosna Hercegovina – Hrvatska (provodi ih Aukcijska kuća za jugoistočnu Europu - SEE CAO)
  (Dokumenti SEE CAO)
 • Pravila za godišnje i mjesečne aukcije na granici Bosna i Hercegovina – Srbija
  (Preuzmite dokument)  
 • Pravila za dnevne aukcije dodjelu na granici Bosna i Hercegovina – Srbija
  (Preuzmite dokument)
 • Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Crna Gora
  (Preuzmite dokument)
 • Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Hrvatska
  (Preuzmite dokument)
 • Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Srbija
  (Preuzmite dokument)

Lista tržišnih sudionika koji su registrirani za sudjelovanje na dnevnim dražbama na granici BiH i Srbije
(Preuzmite dokument)

Lista tržišnih sudionika koji su registrirani za sudjelovanje u dodjeli unutardnevnog kapaciteta na granici BiH i Srbije
(Preuzmite dokument)

Lista tržišnih sudionika koji su registrirani za sudjelovanje u dodjeli unutardnevnog kapaciteta na granici BiH i Crne Gore
(Preuzmite dokument)


Registracijski obrazac za sudjelovanje u dnevnim aukcijama na granici BiH-Srbija
(Preuzmite dokument)

Registracijski obrazac za sudjelovanje u postupku dodjele unutardnevnog kapaciteta na granici BiH - Srbija
(Preuzmite dokument)

Registracijski obrazac za sudjelovanje u postupku dodjele unutardnevnog kapaciteta na granici BiH – Crna Gora
(Preuzmite dokument)