UPRAVLJANJE SUSTAVOM U REALNOM VREMENU

Djelokrug rada i aktivnosti organizacijske jedinice Upravljanje sustavom u realnom vremenu su:

  • Vođenje i upravljanje EE sustavom BiH; Unutardnevne izmjene i dopune dnevnog rasporeda.
  • Dodjela prekograničnih ATC-a.
  • Razmjena podataka tijekom realizacije dnevnog rasporeda (dnevna izvješća).
  • Planirana i neplanirana isključenja i radovi.
  • Angažiranje pomoćnih usluga (sekundarne i tercijarne regulacije).
  • Stavljanje u pogon elemenata prijenosne mreže i/ili proizvodnih jedinica nakon ispada.
  • Sanacija parcijalnih raspada i totalnih raspada EE sustava.
  • Praćenje stanja sustava unutar ENTSO-E, kao i slanje informacija i poruka o stanju EE sustava BiH putem EAS-a.