TRŽIŠNE OPERACIJE

Djelatnosti koje se obavljaju unutar organizacijske jedinice Služba za tržišne operacije:

 • Registracija tržišnih sudionika i balansno odgovornih strana (BOS).
 • Dodjeljivane EIC kodova tržišnim sudionicima.
 • Registracija tržišnih sudionika za sudjelovanje na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta.
 • Usaglašavanje obračunatih neželjenih odstupanja regulacijskog područja  BiH i kompenzacijskih programa  s koordinatorom bloka.
 • Obračun debalansa balansno odgovornih strana (BOS) i raspodjela kompenzacija na BOS-ove.
 • Obračun  pomoćnih usluga.
 • Izrada izvješća o unutarnjoj i prekograničnoj trgovini.
 • Izrada mjesečnih i  godišnjih izvješća o tokovima na prijenosnoj mreži.
 • Izrada izvješća o veličinama energije i vršnih opterećenja za kompanije  koje preuzimaju električnu energiju s prijenosne mreže.
 • Izrada financijskog izvješća s obvezama za svakog tržišnog sudionika koji je sudjelovao na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta  koje je organizirao NOSBiH.


U Službi za tržišne operacije svakodnevno se obavljaju  i slijedeće aktivnosti:

 • Usuglašavanje i razmjena podataka na međudržavnim dalekovodima sa susjednim operatorima sustava.
 • Izrada dnevniih izvješća o ostvarenoj proizvodnji, razmjeni i  potrošnji.
 • Obračun debalansa BOS-ova.
 • Izrada izvješća o pomoćnim uslugama.


Služba za tržišne operacije zadužena je i za vođenje, objavljivanje te ažuriranje slijedećih registara: 

 • Registar tržišnih sudionika i  BOS-ova.
 • Registar tržišnih sudionika koji imaju pravo sudjelovanja na dodjelama prekograničnih prijenosniih kapaciteta koje su u nadležnosti NOSBiH-a.


U okviru Službe za tržišne operacije nalazi se Obračunska baza podataka, sustav za daljinsko očitanje brojila (AMR sustav) i aplikacija za dostavljanje ugovora ( Contract Notifications).