ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini s opisom radnih mjesta uređuje se organizacija, te utvrđuju nazivi radnih mjesta, smjer i stupanj stručne spreme, radno iskustvo i drugi posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu u Neovisnom operatoru sustava u Bosni i Hercegovini, sastav i djelokrug organizacijskih cjelina NOSBiH-a  te organizacijska shema NOSBiH-a

Prema vrsti i srodnosti poslova, mogućnosti zaokruživanja procesa rada i opsega optimalnih rezultata rada u sklopu NOSBiH-a uspostavljene su sljedeće organizacijske cjeline:
1. Uprava NOSBiH-a
2. Upravljanje sustavom
3. Strateško planiranje i tržišne operacije
4. Korporativne aktivnosti i aktivnosti podrške.
Unutarnja organizacija NOSBiH-a određena je općom shemom upravljanja i rukovođenja NOSBiH-om, shemom organizacijskih cjelina, te organizacijskih jedinica/službi kao dijelova NOSBiH-a, odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i osnovnim djelatnostima pojedinih dijelova NOSBiH-a.

  • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini
    (Preuzmite dokument)