OBAVJEŠTENJA

12/2/2020/

12.02.2020. ?Obavijest o nabavci - ''Nabavka usluge osiguranja imovine i opreme''
   (Preuzmite dokument)

06.02.2020. Agencija za međunarodni razvoj USAID u krajem prošle godine je i u Bosni i Hercegovini
   pokrenula Projekt asistencije energetskom sektoru – EPA. U realizaciji ovog projekta USAID
   očekuje suradnju s ključnim subjektima u energetskom sektoru BiH. Predstavnici ove agencije
   tim su povodom posjetili i NOSBiH. 
Direktor Ekonomskog odjela USAID-a u BiH Andrew
   Boegel
, projekt menadžerica USAID-a Ankica Gavrilović, direktor projekta EPA Mak
   Kamenica
 te njihovi suradnici sastali su se s generalnim direktorom NOSBiH-aMilodragom
   Košarcem
 te članovima Uprave Anom Marić i Muhamedom Mujakićem. Predstavnici
   USAID-a svoje su domaćine upoznali s ciljevima projekta EPA te razmotrili mogućnosti
   suradnje s NOSBiH-om i drugim organizacijama iz energetskog sektora BiH. Predstavnici
   NOSBiH-a ukazali su na probleme u elektroenergetskom sistemu BiH, istaknuvši probleme s
   kojima se suočava NOSBiH te mogućnosti za pomoć koju bi USAID mogao pružiti u sklopu
   predstavljenog projekta EPA.


24.01.2020. Ispravka za obavijest o nabavci za - ''Nabavka softvera za obračun i poravnanje''
   (Preuzmite dokument)