NOVOSTI (30.3.2020.)

Obavijest o odgodi javne rasprave na temu "Analiza integracije nOIE u EESBiH"

U skladu sa novonastalom situacijom vezanom za COVID-19, NOSBiH je u koordinaciji sa Državnom regulatornom komisijom za električnu energiju (DERK), odlučio da odgodi javnu raspravu na temu „Analiza integracije nOIE u EESBiH“ koja je bila planirana za 02.04.2020.god.
O novom terminu javne rasprave zainteresovana javnost biće blagovremeno obavještena.