MEĐUNARODNI PROJEKTI

TRINITY PROJEKAT

NOSBiH sudjeluje u četverogodišnjem istraživačkom projektu Europske unije TRINITY (Transmission system enhancement of regIonal borders by means of IntellIgent market technology) čiji ciljevi su unapređenje suradnje i koordinacije rada operatora prijenosnih sustava jugoistočne Europe, odnosno, bolja integracija tržišta električne energije u regiji te promoviranje upotrebe „zelene“ energije. Projekt se realizira pod pokroviteljstvom agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Nakon što je 12.09.2019. godine NOSBiH potpisao ugovor o dodjeli sredstava (grant agreement), realizacija projekta je službeno  počela  01.10.2019. godine i trajat će  do listopada 2023. godine.

(Preuzmite dokument)


CROSSBOW PROJEKAT

Neovisni operator sustava u BiH od studenog 2017. godine učestvuje u projektu CROSSBOW. CROSSBOW je naučno istraživački projekat finansiran od strane Europske komisije u okviru programa H2020 (LCE-04-2017 Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables).

(Preuzmite dokument)


Projekt FARCROSS

inovacijama olakšava regionalni prekogranični prijenos električne energije

Projekt FARCROSS započeo je u listopadu 2019. godine a pokrenula ga je Europska komisija u sklopu programa Horizont 2020 (Ugovor o bespovratnim sredstvima br. 864247). Ovaj četvorogodišnji projekt bit će završen do listopada 2023. godine.

FARCROSS namjerava povezati glavne sudionike u energetskom sektoru te predstaviti integrirana hardverska i softverska rješenja koja će omogućiti ''otključavanje'' izvora za prekogranične tokove električne energije i regionalnu suradnju.

Bit će demonstrirana inovativna platforma za regionalno prognoziranje čiji cilj je bolje predviđanje proizvodnje iz obnovljivih izvora, a testirat će se optimizacijski alat za odziv potrošnje i rezerve kapaciteta koji služi za povećanje prekograničnih tokova do najviše moguće razine. Osim toga, analizirat će se neusklađenost državne regulative te preporučiti mjere kojima bi se spriječilo propuštanje tehnoloških koristi.

Kao što je opisano u nastavku, FARCROSS će tehnološke inovacije upotrijebiti za predstavljanje dodatnih koristi od povećane povezanosti između susjednih sustava, što je čvrsto usklađeno s vizijom i politikom EU. U nastavku navodimo najznačajnije koristi.

  • Uspješno će se integrirati velike količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Ovi izvori su nestalni, a odgovarajući zemljopisni razmještaj predstavlja prednost. Rješenja koja predlaže FARCROSS mogu se koristiti za povećanje prekograničnih tokova tako da se drugim državama omogući uvoz čiste energije, a proizvodnja iz obnovljvih izvora diljem EU dovede na najvišu razinu.
  • Bit će smanjena potreba za izgradnjom nove infrastrukture tako što će se najprije optimizirati postojeća mreža pri čemu se, u usporedbi sa drugim opcijama, smanjuje utjecaj na okoliš kao i ukupan trošak za potrošače.
  • Skraćuje se proces povezivanja jer rješenja koja nudi program FARCROSS mogu biti instalirana za relativno kratko vrijeme, a ona mogu smanjiti i modifikacije mreže, potrebne za integraciju novih izvora proizvodnje, odnosno, mogu poslužiti kao prijelazno rješenje.

Za više informacija posjetite link

Konzorcijski partneri

Konzorcij se sastoji od 31 partnera uključujući operatore prijenosnih i distributivnih sustava, operatore tržišta te pružatelje usluga i proizvođače, a pilot projekti će se provesti kroz pet demonstracija u osam država (Grčka, Bugarska, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Rumunjska i Slovenija).

FARCROSS se fokusira na promicanje najnovijih tehnologija kako bi se poboljšala iskorištenost, kapacitet i učinkovitost elemenata prijenosne mreže na proizvodnoj ali i prijenosnoj razini.

Za više informacija o partnerima posjetite link