INFORMACIJSKI SISTEM I TELEKOMUNIKACIJE

Djelokrug rada i aktivnosti organizacijske jedinice Informacijski sustavi i telekomunikacije su: 

  • Strategija, planiranje i razvoj informacijskih sustava upravljanja, telekomunikacija i poslovnog IT sustava u NOSBiH-u.
  • Praćenje suvremenih trendova i tehnologija u sustavima upravljanja, telekomunikacijama i IT sustavima te njihova primjena u realizaciji projekata u NOSBiH-u.
  • Priprema odgovarajućih tehničkih specifikacija i implementacija projekata.
  • Priprema i osiguranje adekvatne IT podrške za operativno upravljanje, planiranje i  tržišne operacije.
  • Organizacija i koordinacija održavanja, ažuriranja i eventualnih nadogradnji sustava upravljanja, telekomunikacija i poslovnog IT sustava NOSBiH-a.


Postojeći sustavi o kojima se vodi stalna briga i održavanje su: 

  • SCADA/EMS sustav upravljanja i vođenja EES-a u BiH koji je implementiran u Dispečerskom centru NOSBiH-a. Osnovne funkcije-aplikacije sustava su: SCADA, automatska sekundarna regulacija i veći spektar funkcija analiza mreže. Sustav prima podatke iz 155 objekata EES-a BiH kao i podatke iz 37 važnih objekata ostalih prijenosnih mreža putem mreže Electronic Highway i komunikacije centar-centar iz centara ELES Ljubljana, HOPS Zagreb, EMS Beograd, CGES Podgorica i APG Beč. Dodatno, i također putem mreže Electronic Highway,  Dispečerski centar NOSBiH-a uvezan je u sustav upozorenja ENTSO-E, EAS.
  • Telekomunikacijski sustav EES-a BiH koji se sastoji od oko 4500 km optičkih kablova, od 120 SDH čvorova i oko 127 PDH čvorova. Cijeli se ovaj sustav nadgleda, provjerava i po potrebi (re)konfigurira s posebnim, u NOSBiH-u lociranim sustavom TNMS (Telecommunication Network Management System). Putem TNMS-a iz NOSBiH-a se vode i nadziru (i po potrebi rekonfiguriraju) telekomunkacije  u EES-u BiH.
  • Korporativni IT poslovni sustav koji je baziran na Hyper-V Clusteru, SQL Database Clusteru i centralnom Storageu. Ova poslovna mreža u NOSBiH-u je podijeljena u VLAN-ove koji prate organizacijsku strukturu NOSBiH-a. Ovim sustavom su pokrivene i IT potrebe aplikacija za operatvino planiranje i tržišne operacije, a uključuje i web stranicu NOSBiH-a, pristup  internetu i ostale podrške.