O nama

Ekonomsko financijski poslovi


Djelokrug rada organizacijske jedinice Ekonomsko-financijski poslovi je:

 • Provedba utvrđene ekonomsko-financijske politike.
 • Izrada finansijskog plana i plana investicija.
 • Izrada seta obrazaca po metodologiji DERK-a za podnošenje Zahtjeva za tarifu.
 • Izrada mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća te analiza poslovanja i izvršenja planova.
 • Rješavanje brojnih financijskih pitanja vezanih za ITC, aukcijske i druge procese.
 • Vođenje poslovnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija utvrđenih Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o računovodstvenim politikama, Međunarodnim računovodstvenim standardima i drugim važećim aktima.
 • Praćenje i primjena domaćih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) kao i drugi poslovi iz područja računovodstva i financijskog poslovanja u koje spada i kontrola ispravnosti, točnosti i zakonitosti knjigovodstvenih isprava.
 • Sastavljanje PDV prijava s odgovarajućim obračunima te popunjavanje obrazaca za porez po odbitku.
 • Vođenje domaćeg i deviznog platnog prometa.
 • Obračun plaća i drugih primanja zaposlenika te izrada zakonom propisanih evidencija vezanih za poreze i doprinose na njihova osobna primanja.
 • Kompletno blagajničko poslovanje.
 • Praćenje i evidentiranje stalnih sredstva i sitnog inventara te utvrđivanje njihovog vijeka trajanja.