TRŽIŠTE

Tržište električne energije u BiH se sastoji se od veleprodajnog i maloprodajnog tržišta. Veleprodajno tržište se odnosi na trgovinu električnom energijom između licenciranih kompanija za proizvodnju, snabdijevanje i trgovinu električnom energijom. Maloprodajno tržište odnosi se na snabdijevanje krajnjih kupaca od strane licenciranih kompanija za snabdijevanje električnom energijom.

Balansno tržište je dio veleprodajnog tržišta i predstavlja centralno tržište za nabavku i prodaju električne energije kojim rukovodi NOSBiH u svrhu održavanja kontinuiranog balansa snabdijevanja i potražnje u realnom vremenu. Jedna od strana u transakciji na balansnom tržištu uvijek je NOSBiH.

Tržišna pravila uređuju odnose na balansnom tržištu električne energije u BiH.