KONTAKT

DODJELA NA GODIŠNJEM I MJESEČNOM NIVOU

 • Na granicama BiH – Crna Gora i BiH – Hrvatska
  SEE CAO: + 382 20 414 794
 • Na granici BiH – Srbija
  EMS: + 381 11 30 91 875DODJELA NA DNEVNOM  NIVOU

Dodjela u aktivnostima dan unaprijed:

 • Na granicama BiH – Crna Gora i BiH – Hrvatska
  SEE CAO: + 382 20 414 794
 • Na granici BiH – Srbija
  NOSBiH: + 387 33 720 464


Dodjela u unutardnevnim aktivnostima:

 • Na granicama BiH – Crna Gora i BiH – Srbija
  NOSBiH: + 387 33 720 496; + 387 33 720 497
 • Na granici BiH – Hrvatska
  HOPS: + 385 1 4545 701