ARHIVA BALANSNOG TRŽIŠTA

2019. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima


2018. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima


2017. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima


2016. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima