ORGANI UPRAVLJANJA

UPRAVNI ODBOR

NOSBiH ima Upravni odbor, sastavljen od 7 članova. Članove Upravnog odbora imenuju entiteti, a predlažu Vlada Federacije BiH, odnosno, Vlada Republike Srpske, dok Vijeće ministara predložene kandidate glasanjem odobrava ili odbija.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

  • Željko Slijepčević
  • Mladen Zirojević
  • Miro Klepić
  • Mario Dragičević
  • Boris Crnokić
  • Ahmed Ahmić
  • Ramiz Bečić;


UPRAVA

Upravu od tri člana koju imenuje Upravni odbor čine generalni direktor i dva člana koja generalnom direktoru pomažu u radu.

dr Milodrag Košarac – generalni direktor, 
e-mail: m.kosarac@nosbih.ba, tel: +387 33 720 400, fax: +387 33 720 405

dr Muhamed Mujakić – član Uprave izvršni direktor, 
e-mail: 
m.mujakic@nosbih.ba, tel: +387 33 720 400, fax: +387 33 720 405

mr. Ana Marić – član Uprave izvršni direktor,
e-mail: a.maric
@nosbih.ba, tel: +387 33 720 400, fax: +387 33 720 405