TRŽIŠNE OPERACIJE

Djelatnosti koje se obavljaju unutar organizacijske jedinice Služba za tržišne operacije:

 • Registracija tržišnih učesnika i balansno odgovornih strana (BOS).
 • Dodjeljivane EIC kodova tržišnim učesnicima.
 • Registracija tržišnih učesnika za učešće na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta.
 • Usaglašavanje obračunatih neželjenih odstupanja regulacionog područja  BiH i kompenzacionih programa  sa koordinatorom bloka.
 • Obračun debalansa balansno odgovornih strana (BOS) i raspodjela kompenzacija na BOS-ove.
 • Obračun  pomoćnih usluga.
 • Izrada izvještaja o unutrašnjoj i prekograničnoj trgovini.
 • Izrada mjesečnih i  godišnjih izvještaja o tokovima na prijenosnoj mreži.
 • Izrada izvještaja o veličinama energije i vršnih opterećenja za kompanije  koje preuzimaju električnu energiju sa prijenosne mreže.
 • Izrada finansijskog izvještaja sa obavezama za svakog tržišnog učesnika koji je učestvovao na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta  koje je organizovao NOSBiH. 


U Službi za tržišne operacije se svakodnevno obavljaju  i slijedeće aktivnosti:

 • Usaglašavanje i razmjena podataka na međudržavnim dalekovodima sa susjednim operatorima sistema.
 • Izrada dnevniih izvještaja o ostvarenoj proizvodnji, razmjeni i  potrošnji.
 • Obračun debalansa BOS-ova.
 • Izrada izvještaja o pomoćnim uslugama.


Služba za tržišne operacije je zadužena i za vođenje, objavljivanje, te ažuriranje slijedećih registara: 

 • Registar tržišnih učesnika i  BOS-ova.
 • Registar tržišnih učesnika koji imaju pravo učešća na dodjelama prekograničnih prijenosniih kapaciteta koje su u nadležnosti NOSBiH-a.


U okviru Službe za tržišne operacije se nalazi Obračunska baza podataka, sistem za daljinsko očitanje brojila (AMR sistem) i aplikacija za dostavljanje ugovora ( Contract Notifications).