REGISTAR IZDATIH CERTIFIKATA I POTVRDA

Registar izdatih certifikata i potvrda ažuriran 24.12.2019. godine

Elektrana

 

Investitor

 

Datum održavanja revizije

 

Datum izdavanja certifikata i potvrda

 

Broj certifikata i potvrde

 

TE Kakanj – Blok 8

 

EP BiH d.d.

 

30.10.2009.

 

16.06.2011.

 

#01-2011

 

TE Tuzla – Blok 7

 

EP BiH d.d.

 

29.10.2009.

 

16.06.2011.

 

#02-2011

 

HE Vranduk

 

EP BiH d.d.

 

03.02.2011.

 

16.06.2011.

 

#03-2011

 

Rasklopište Sastavci

 

Hidroenergy d.o.o.

 

08.07.2010.

 

16.06.2011.

 

#04a-2011

 

HE Mostarsko Blato

 

EP HZHB d.d.

 

23.02.2010.

 

16.06.2011.

 

#05-2011

 

Rasklopište HE Dub i HE Ustiprača

 

Hidroinvest d.o.o.

 

16.02.2010.

 

16.06.2011.

 

#06-2011

 

HE Ulog

 

EFT – HE Ulog d.o.o.

 

25.03.2010.

 

16.06.2011.

 

#08-2011

 

HE Dabar

 

ERS a.d. – HE na Trebišnjici

 

26.06.2012.

 

16.07.2012.

 

#09-2012

 

HE Ustikolina

 

EP BiH d.d.

 

04.10.2012.

 

06.11.2012.

 

#10-2012

 

TE-TO KTG Zenica

 

Općina Zenica i KTG Zenica

 

14.03.2013.

 

24.06.2013.

 

#11-2013

 

VE Trusina

 

EOL Prvi d.o.o.

 

05.12.2013.

 

24.01.2014.

 

#12-2014

 

VE Podveležje

 

EP BiH d.d.

 

17.04.2014.

 

27.05.2014.

 

#13a-2014

 

R-S Silicon

 

R-S Silicon d.o.o.

 

18.06.2014.

 

07.07.2014.

 

#14-2014

 

TE Stanari

 

EFT RiTE Stanari. d.o.o.

 

30.10.2014.

 

05.12.2014.

 

#15-2014

 

VE Jelovača

 

F.L. WIND d.o.o.

 

30.12.2014.

 

22.01.2015.

 

#17-2015

 

VE Orlovača

 

HB WIND d.o.o.

 

18.12.2014.

 

17.03.2015.

 

#18-2015

 

VE Ivovik

 

VE Ivovik d.o.o.

 

06.04.2015.

 

17.04.2015.

 

#19-2015

 

VE Baljci

 

Tomislavgrad-Kupres d.o.o.

 

09.04.2015.

 

20.04.2015.

 

#20-2015

 

HE Mrsovo

 

Comsar Energy RS

 

07.04.2015

 

18.05.2015.

 

#21-2015

 

TE Ugljevik 3

 

Comsar Energy RS

 

10.03.2015.

 

18.05.2015.

 

#22-2015

 

VE Kupres 1

 

Kamen dent d.o.o.

 

07.05.2015.

 

22.05.2015.

 

#23-2015

 

VE Pakline 1

 

Kamen dent d.o.o.

 

09.06.2015.

 

08.07.2015.

 

#24-2015

 

VE Pakline 2

 

Kamen dent d.o.o.

 

08.09.2015.

 

19.10.2015.

 

#25-2015

 

VE Podveležje

 

Energy 3 d.o.o.

 

09.10.2015.

 

09.11.2015.

 

#26-2015

 

TE Banovići

 

RiTE Banovići d.o.o.

 

26.10.2015.

 

17.11.2015.

 

#27-2015

 

VE Pločno

 

Energy 3 d.o.o.

 

29.10.2015.

 

24.11.2015.

 

#28-2015

 

VE Mucevača

 

Balkan Energy Wind d.o.o.

 

19.11.2015.

 

22.12.2015.

 

#29-2015

 

VE Gradina

 

Vran-Dukić d.o.o.

 

03.03.2016.

 

30.03.2016.

 

#30-2016

 

VE Mesihovina

 

EP HZHB d.d.

 

16.08.2016.

 

28.09.2016.

 

#31-2016

 

HE Ljuta

 

Inghydro d.o.o.

 

28.04.2017.

 

29.05.2017.

 

#586-2/17

 

HE Janjići

 

EP BiH d.d.

 

18.06.2018.

 

26.07.2018.

 

#975-3/18

 

VE Debelo Brdo

 

KONCIG d.o.o.

 

19.09.2019.

 

07.10.2019.

 

#1136-2/19

 

VE Oštrc

 

RELAKS d.o.o.

 

08.10.2019.

 

21.10.2019.

 

#1190-1/19

 

TO Zenica

 

Toplana Zenica d.o.o.

 

09.12.2019.

 

17.12.2019.

 

#1472-2/19