OBAVJEŠTENJA

12/2/2020/

12.02.2020. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka usluge osiguranja imovine i opreme''
   (Preuzmite dokument)

06.02.2020. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID krajem prošle godine je i u Bosni i Hercegovini
   pokrenula Projekt asistencije energetskom sektoru – EPA. U realizaciji ovog projekta USAID
   očekuje saradnju sa ključnim subjektima u energetskom sektoru BiH. Predstavnici ove agencije
   tim su povodom posjetili i NOSBiH. 
Direktor Ekonomskog odjela USAID-a u BiH Andrew
   Boegel
, projekt menadžerica USAID-a Ankica Gavrilović, direktor projekta EPA Mak
   Kamenica
 te njihovi saradnici sastali su se sa generalnim direktorom NOSBiH-a Milodragom
   Košarcem
 te članovima Uprave Anom Marić i Muhamedom MujakićemPredstavnici USAID-a
   svoje domaćine su upoznali sa ciljevima projekta EPA te razmotrili mogućnosti saradnje sa
   NOSBiH-om i drugim organizacijama iz energetskog sektora BiH. Predstavnici NOSBiH-a ukazali
   su na probleme u elektroenergetskom sistemu BiH, istaknuvši probleme sa kojima se suočava
   NOSBiH te mogućnosti za pomoć koju bi USAID mogao pružiti u sklopu predstavljenog
   projekta EPA.


24.01.2020. Ispravka za obavještenje o nabavci za - ''Nabavka softvera za obračun i poravnanje''
   (Preuzmite dokument)