ELABORATI I STUDIJE

1. STUDIJA - Pokretanje elektrana bez prisustva vanjskog napona (Black Start)
/
Preuzmite dokument/


2. STUDIJA - Identifikacija nedozvoljenih napona na prijenosnoj mreži
/
Preuzmite dokument/


3. STUDIJA - Analiza integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sistem i tržišna pravila


4. STUDIJA - Tehno ekonomski aspekti regulacije napona
/
Preuzmite dokument/


5. STUDIJA - Uticaj solarnih elektrana na EESBIH

 


6. ANALIZA - Integracija vjetro i solarnih izvora elektricne energije u EES BiH sa stanovista regulacije
      /Preuzmite dokument/

 


7. ANALIZA - Integracija nOIE u EES BiH
      /Preuzmite dokument/