ARHIVA

2019.

10.12.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka Softvera za obračun i poravnanje
   (Preuzmite dokument)

14.11.2019. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka WAMS sistema''
   (Preuzmite dokument)

05.11.2019. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka tonera’’
   (Preuzmite dokument)

31.10.2019. Na osnovu člana 33. tačka 1. alineja h) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za 
   prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), člana 8. i 10. Zakona o 
   radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 
   32/13 i 93/17), članova 4., 5., 6., 7. i 8.  Pravilnika o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni 
   i Hercegovini i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i 
   Hercegovini sa opisom radnih mjesta te na osnovu Odluke o popunjavanju radnih mjesta 
   br:1185-1/19 Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje javni konkurs za 
   popunu radnih mjesta.

   (Preuzmite dokument)


11.10.2019. Obavještenje o nabavci - "Nabavka električne energije za pokrivanje prijenosnih gubitaka i za
   kompenzacije neželjenih odstupanja regulacionog područja BiH za 2020. godinu".
   (Preuzmite dokument)

27.09.2019. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja
   bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži ‘’Kontinentalna Evropa’’ 
   broj: T-NOSBiH-O-05/19.
   (Preuzmite dokument)

14.09.2019. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka tonera''.
   (Preuzmite dokument)

24.08.2019. Objavljena je nova verzija Pravilnika o radu dnevnog tržišta balansne energije. Navedeni 
   dokument se nalazi ma stranici 
DOKUMENTI.

07.08.2019. Contract award notice.
   (Preuzmite dokument)

25.07.2019. Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020.-2029. Državna 
   regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 24.7.2019. godine, donijela je 
   Odluku o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020.-2029. godina 
   (broj 05-28-13-144-10/19). Više informacija se nalazi na stranici - 
link.

22.07.2019. Ispravka za obavještenje o nabavci za nabavku obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
   (Preuzmite dokument)

19.07.2019. Obavještenje o nabavci-Nabavka usluge održavanja softverskog sistema Obračunska baza 
   podataka
   (Preuzmite dokument)

10.07.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
   (Preuzmite dokument)

07.06.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge studije "Identifikacija, analiza i evaluacija 
   ugroženosti te Plana sigurnosti u Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini".
   (Preuzmite dokument)
   Obavještenje o nabavci – Nabavka informatičke opreme
   (Preuzmite dokument)
   Obavještenje o nabavci - Nabavka pomoćnih usluga za 2020. godinu.
   (Preuzmite dokument)

25.04.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge izdavanja avionskih karata za NOSBiH.
   (Preuzmite dokument)

05.04.2019. Obavještenje o prezentaciji Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 
   2020 – 2029. godina. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za 
   prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH br: 35/04 - Član 7. stav 11. - 
   Ovlaštenja NOS-a) i Mrežnim kodeksom, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 
   je pripremio Prijedlog Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020 – 2029. godina.

   Prezentacija će se održati u Sarajevu 12. aprila 2019. godine u prostorijama NOSBiH, Hifzi 
   Bjelevca br. 17 sa početkom u 11 sati. 
Tekst Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje 
   za period 2020 – 2029. godina može se preuzeti sa web stranice Nezavisnog operatora sistema 
   u BiH, 
Indikativni plan razvoja proizvodnje.

01.04.2019. Obavještenje o dostavi primjedbi i sugestija Prijedloga Indikativnog plana razvoja 
   proizvodnje za period 2020 - 2029. godina. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog 
   operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH br: 
   35/04 - Član 7. stav 11. - Ovlaštenja NOS-a) i Mrežnim kodeksom, Nezavisni operator 
   sistema u Bosni i Hercegovini je pripremio Prijedlog Indikativnog plana razvoja proizvodnje 
   za period 2020. – 2029. godina. 
Tekst Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje 
   za period 2020 – 2029. godina može se preuzeti sa web stranice Nezavisnog operatora 
   sistema u BiH, 
Indikativni plan razvoja proizvodnjePrimjedbe i sugestije mogu se poslati na 
   info@nosbih.ba, u narednih 10 dana.


21.03.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a'.
   (Preuzmite dokument)

22.03.2019. Odluke o tarifi za rad NOSBiH-a i odluku o tarifi za sistemsku i pomoćne usluge. 
   Odluka o tarifi za sistemske i pomoćne usluge , Odluka o tarifi za rad NOSBiH-a

04.03.2019. DERK donio Odluku o odobrenju Mrežnog kodeksa. Na sjednici Državne regulatorne komisije za 
   električnu energiju, održanoj 27.02.2019. godine, donesena je Odluka o odobravanju Mrežnog 
   kodeksa usvojenog dana 11.01.2019. godine na sjednici Upravnog odbora Nezavisnog 
   operatora sistema u Bosni i Hercegovini.

   (Preuzmite dokument)
   Mrežni kodeks možete preuzeti na stranici MREŽNI KODEKS.

28.02.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge osiguranja imovine i opreme. Nezavisni operator 
   sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za ''Nabavka usluge 
   osiguranja imovine i opreme'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 
   1253-7-2-6-3-5/19.

   (Preuzmite dokument)

04.01.2019. Javni konkurs za popunu radnog mjesta - Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu.
   Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje javni konkurs za popunu radnog 
   mjesta 
Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu – 3 izvršioca (u organizacionoj 
   cjelini Služba za upravljanje sistemom u realnom vremenu).

   (Preuzmite dokument)


2018.

30.11.2018. Obavijest o održavanju 14. posebne javne sjednice Upravnog odbora NOSBiH-a - Dana 
   17.12.2018. godine, s početkom u 12 sati, održat će se 14. posebna javna sjednica Upravnog 
   odbora NOSBiH-a. Obavještavaju se predstavnici medija i svi zainteresirani građani da mogu 
   prisustvovati ovoj sjednici, bez prava učešća u njenom radu. 
Zainteresirane molimo da, zbog 
   organiziranja sjednice, najkasnije do ponedeljak 10.12.2018. godine, svoje prisustvo potvrde 
   telefonom na broj 033 720400 ili faksom, 033 720494, odnosno, poštom na adresu Nezavisni 
   operator sistema u BiH, Ulica Hifzi Bjelavca 17, 71000 Sarajevo.


30.10.2018. Obavještenje o nabavci: - "Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 
   2018. godinu"
   (Preuzmite dokument)

16.10.2018. Obavještenje - Nabavka električne energije za pokrivanje prijenosnih gubitaka i za 
   kompenzacije neželjenih odstupanja regulacionog područja BiH za 2019. godinu
   (Preuzmite dokument)

26.09.2018. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja 
   bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži ''Kontinentalna Evropa''
(Preuzmite dokument)

20.08.2018. Javni konkurs za prijem Rukovodioca Službe finansijskih i ekonomskih poslova
   (Preuzmite dokument)


08.08.2018. Obavještenje o nabavci - Nabavka stalnog Internet linka sa blokom javnih IP adresa na lokaciji 
   nove zgrade NOSBiH-a
   (Preuzmite dokument)

14.06.2018. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka pomoćnih usluga'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 
   1253-1-1-11-3-12/18.
   (
Preuzmite obavještenje) (Preuzmite tendersku dokumentaciju)


13.06.2018. 
Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Nabavka usluge održavanja softverskog sistema Obračunska baza podataka'' te se za 
   predmetnu nabavku 
objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-10-3-11/18.
   (Preuzmite dokument)

06.06.2018. Obavještenje o nabavci – Nabavka fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
   putem otvorenog postupka.
   (Preuzmite dokument)

30.05.2018. Dana 17.04.2018.god. u prostorijama NOSBiH održan je sastanak Tehničke komisije za izmjene 
   i dopune Mrežnog kodeksa.

   (Preuzmite dokument)

04.05.2018. 
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), na svojoj sjednici  održanoj 
   18. aprila   2018. godine, u skladu sa svojim nadležnostima definiranim zakonom, donijela 
   je odluku o tarifi za rad Nezavisnog operatora sistema u BiH za 2018.godinu. Više pojedinosti 
   o tarifi možete vidjeti ovdje:
   (Preuzmite dokument)


30.04.2018. Nabavka softverskog osiguranja za Microsoft proizvode i usluge.
 (Preuzmite dokument)

31.03.2018. Obavještenje-Završni sastanak Tehničke komisije za izmjenu Mrežnog kodeksa. Dana 
   17.04.2018.god. sa početkom u 11:00h, u prostorijama NOSBiH biće održan završni sastanak 
   Tehničke komisije za izmjenu Mrežnog kodeksa na kojem će biti razmatran nacrt novog 
   Mrežnog kodeksa. Sastanak je otvoren za javnost.

11.03.2018. Obavještenje o nabavci – Nabavka tonera putem postupka konkurentskog zahtjeva. Nezavisni 
   operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za ''Nabavka 
   tonera'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-1-3-3-4/18.
   (Preuzmite dokument)

02.03.2018. Ispravku za obavještenje o nabavci za ''Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema 
   NOSBiH-a'' broj: T-NOSBIH-O-08/17.
   (Preuzmite dokument)

12.01.2018. Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2017. 
   godinu. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak 
   nabavke za ''Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2017. godinu'' te se za 
   predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-1-3-1/18.
   (Preuzmite dokument)


2017.

21.12.2017. Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a. 
   Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a'' te se za predmetnu nabavku 
   objavljuje Obavijest o nabavci 1253-1-2-25-3-25/17 koje je prethodno objavljeno na web 
   portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

11.12.2017. Javni natječaj za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a.
   (Preuzmite dokument)

07.12.2017. 
INVITATION FOR TENDERS - IT and Telecommunication equipment for new Main and Backup 
   Control Centre of NOSBiH and adaptation works for Backup Control Centre.
   (Preuzmite dokument)

17.11.2017. Javni natječaj za prijem pripravnika
   (Preuzmite dokument)

04.11.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka električne energije za pokrivanje prijenosnih gubitaka i za kompenzacije neželjenih 
   odstupanja regulacionog područja BiH za 2018. godinu'' te se za predmetnu nabavku 
   objavljuje Obavijest o nabavci 1253-1-1-23-3-21/17 koje je prethodno objavljeno na web 
   portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

03.11.2017. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i 
   Hercegovini (“Službeni glasnik BiH br: 35/04 - Član 7. stav 11. - Ovlašćenja NOSBiH-a) i 
   Mrežnim kodeksom, pozivamo sve zainteresovane korisnike prenosne mreže u BiH 
   (proizvođače, distributere i kupce električne energije na prenosnoj mreži 110, 220 i 400 kV) da 
   dostave potrebne podatke za izradu Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 
   2019.-2028. godina.

   (Preuzmite dokument)

02.11.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Nabavka usluge revizije financijskih izviješća NOSBiH-a za 2017. godinu'' te se za predmetnu 
   nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253-7-2-24-3-22/17.

   (Preuzmite dokument)


01.11.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Izrada geografske i električne baze podataka za 400, 220 i 110 kV prijenosnu mrežu elektro
   energetskog sustava'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253-7-1-
   22-3-20/17.
   (Preuzmite dokumente)


17.10.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Nabavka IT Servera'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253-7-1-
   21-3-19/17.

   (Preuzmite dokument)


09.10.2017. Procjena potrebne snage za integraciju vjetroelektrana u prijenosni sustav BiH
   (Preuzmite dokument)

05.09.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka Dispečerskog dnevnika'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 
   1253-1-1-16-3-16/17 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.

   (Preuzmite dokument)


31.08.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada
   prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži 'Kontinentalna Evropa' putem otvorenog
   postupka'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253-1-2-15-3-15/17
   koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)


16.08.2017. Na temelju članka 33. h) Zakona o osnivanju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav
   u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), članka 8. Zakona o radu u institucijama 
   Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), a u skladu s 
   Pravilnikom o radu Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini, Pravilnikom o 
   unutaranjoj organizaciji Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini  s opisom radnih 
   mjesta, kao i Odlukom o prijemu i popuni radnih mjesta u Neovisnom operatoru sustava u 
   Bosni i Hercegovini, Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini raspisuje javni natječaj za 
   popunu radnih mjesta.
   (Preuzmite dokument)

03.07.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka usluge dostave i obrade atmosferskih pražnjenja i njhovo automatsko koreliranje sa 
   ispadima visokonaponskih dalekovoda'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o 
   nabavci 1253-1-2-11-3-12/17 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne 
   nabavke.

   (Preuzmite dokument)

30.06.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za  
   ''Nabavka goriva za vozila NOSBiH-a'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o 
   nabavci 1253-1-1-10-3-11/17 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne 
   nabavke.

   (Preuzmite dokument)


20.06.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Izrada geografske i električne baze podataka za 400, 220 i 110 kV prijenosnu mrežu elektroe-
   nergetskog sustava'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253-7-1-9-
   3-10/17.

   (Preuzmite dokument)


19.06.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka pomoćnih usluga'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253
   -1-1-8-3-9/17 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.

   (Preuzmite dokument)


12.06.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Nabavka tonera'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 1253-7-1-7-3
   -8/17.

   (Preuzmite dokument)


09.06.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Nabavka diskova za storage sistem'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o 
   nabavci 1253-7-1-6-3-7/17.

   (Preuzmite dokument)


02.06.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za 
   ''Nabavka informatičke opreme'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 
   1253-7-1-5-3-6/17.

   (Preuzmite dokument)


09.05.2017. INVITATION FOR PREQUALIFICATION: ISO–EMS, SCADA and IT nadogradnja,
   (Preuzmite dokument)

20.04.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za 
   ''Nabavka usluge kredita'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavijest o nabavci 
   1253-1-2-3-3-5/17 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

28.03.2017. U cilju osiguranja sustavnih usluga iz inozemstva Neovisni operator sustava u BiH (NOSBiH) je 
   s Elektromrežom Srbije (EMS) i Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES) potpisao 
   ugovore o međusobnoj isporuci prekogranične tercijarne regulacione električne energije. 
Sličan
   ugovor NOSBiH je ranije bio potpisao i sa članicama SHB bloka, odnosno s Hrvatskim 
   operatorom sustava (HOPS) tako da je sada kompletirao ugovore ovog tipa sa svim susjednim 
   operatorima sustava te ispunio dio svojih obaveza iz memoranduma o razumijevanju WB6 Mou.


27.03.2017. Objavljena je nova verzija Uputa za dostavljanje dnevnih rasporeda. Navedeni dokument se 
   nalazi na stranici 
DOKUMENTI.

24.03.2017. Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini, ulica Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, 
   obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu 
   objekta/prostora na području općine Pale, u svrhu moguće kupoprodaje. Za detaljnije 
   informacije pogledajte priloženi dokument.

   (Preuzmite dokument)


15.03.2017. Obavijest o nabavci putem postupka konkurentskog zahtjeva - Nabavka usluge
   održavanja postojeće Obračunske baze podataka u NOSBiH. Neovisni operator sustava u Bosni
   i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za ''Nabavka usluge održavanja 
   postojeće Obračunske baze podataka u NOSBiH'' te se za predmetnu nabavku objavljuje 
   Obavijest o nabavci 1253-7-2-2-3-4/17.
   (Preuzmite dokument)

13.03.2017. Potpisivanjem ugovora o rekonstrukciji poslovnog objekta NOSBiH-a omogućen je početak 
   izgradnje tog objekta koji bi trebao biti završen za godinu dana, početkom marta 2018.godine. 
   Ugovor čija vrijednost je 1 milion i 906.975 eura potpisali su generalni direktori NOSBiH-a Josip 
   Dolić i Mustafa Duraković, direktor firme Unigradnja koja će biti izvođač radova. Projekat je 
   finansiran kreditom EBRD-a.

31.01.2017. Neovisni operater sustava u BiH (NOSBiH) odgovorio je na pedesetak pitanja iz Upinika 
   Europske komisije u kojem se od od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine traže informacije 
   u cilju pripreme mišljenja te komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj 
   uniji. 
Eksperti NOSBIH-a za funkcioniranje elektroenergetskih mreža dali su odgovore na 
   pitanjima iz poglavlja 15 i 21 Upitnika EK koja su vezana za energetiku te transeuropske 
   transportne i energetske mreže. 
Kao što je poznato Upitnik EK, koji sadrži pitanja na više od 
   400 stranica teksta, ključni je dokument na mapi puta Bosne i Hercegovine za ulazak u 
   Europsku uniju.


30.01.2017. Na temelju članka 33. Zakona o osnivanju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u 
   Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), članka 8. Zakona o radu u institucijama 
   Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), a u skladu 
   s Pravilnikom o radu Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini, Pravilnikom o 
   unutrašnjoj organizaciji Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini  s opisom radnih 
   mjesta, kao i Odlukom o prijemu i popuni radnih mjesta u Neovisnom operatoru sustava u 
   Bosni i Hercegovini br. 03-98-1/17, Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini raspisuje 
   javni natječaj za popunu radnih mjesta.

   (Preuzmite dokument)


26.01.2017. Pravila za dnevne dražbe za raspodjelu prijenosnih kapaciteta na granici regulacijskih područja 
   EMS-a AD Beograd (“EMS”) i Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini („NOSBIH“) 
   možete vidjeti na stranici 
TRŽIŠNE UČESNIKE/UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA/PRAVILA.

24.01.2017. Pravila za godišnje i mjesečne dražbe za raspodjelu prijenosnih kapaciteta na granici 
   regulacijskih oblasti EMS AD Beograd (“EMS”) i Neovisnog operatora sustava u Bosni i 
   Hercegovini (“NOSBIH”) možete vidjeti na stranici
   
ZA TRŽIŠNE UČESNIKE/UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA/PRAVILA


2016.

29.12.2016. Državna regulatorna komisija za električnu energiju na sjednici održanoj 15. decembra 2016. 
   godine je donijela priloženu Odluku o odobrenju Mrežnog kodeksa.
   (Preuzmite dokument)


12.12.2016. Ispravka za obavještenje o nabavci. Ispravka se odnosi na Obavještenje o nabavci broj 
   1253-1-2-10-3-10/16 od 26.10.2016. (na web stranici NOSBiH-a postavljeno 27.10.2016. 
   na stranici OBAVJEŠTENJA).
   (Preuzmite dokument)

09.12.2016. Obavještenje o nabavci - Nabavka tonera. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 
   provodi konkurentski postupak nabavke za ''Nabavka tonera'' te se za predmetnu nabavku 
   objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-1-13-3-15/16.
   (Preuzmite dokument)


09.12.2016. Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a. Nezavisni operator sistema 
   u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za ''Nabavka usluge održavanja
   korporativnog IT sistema NOSBiH-a'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o 
   nabavci 1253-1-2-12-3-13/16 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne 
   nabavke.
   (Preuzmite dokument)


05.12.2016. Objavljene Procedure za pomoćne usluge za 2017. godinu. Navedeni dokumenti se nalaze 
   na stranici DOKUMENTI.

25.11.2016. Dana 12.12.2016. godine, s početkom u 12 sati, održat će se 12. posebna javna sjednica 
   Upravnog odbora NOSBiH-a. Obavještavaju se predstavnici medija i svi zainteresirani 
   građani da mogu prisustvovati sjednici, bez prava učešća u njenom radu. Zainteresirane 
   molimo da, zbog organiziranja sjednice, najkasnije do petka 2.12.2016. godine, svoje prisustvo 
   potvrde telefonom na broj 033 720400 ili faksom, 033 720494, odnosno, poštom na adresu 
   Nezavisni operator sistema u BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo.


18.11.2016. Objavljena je nova verzija dokumenata: Procedure za pomoćne usluge (Nacrt za 2017.), Ugovor
   o balansnoj odgovornosti i Ugovor o pružanju pomoćnih usluga. Navedeni dokumenti se
   nalaze na stranici DOKUMENTI.


18.11.2016. Izvještaj o radu Tehničke komisije za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa. 
   (
Preuzmite dokument
)


01.11.2016. Nabavka električne energije za pokrivanje prijenosnih gubitaka i za kompenzacije neželjenih 
   odstupanja regulacionog područja BiH za 2017. godinu. Nezavisni operator sistema u Bosni i 
   Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za ''Nabavka električne energije za 
   pokrivanje prijenosnih gubitaka i za kompenzacije neželjenih odstupanja regulacionog
   područja BiH za 2017. godinu'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci
   1253-1-1-11-3-11/16 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke. 
  (Preuzmite dokument)

27.10.2016. Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2016. godinu. Nezavisni operator 
   sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za ''Nabavka usluge 
   revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2016. godinu'' te se za predmetnu nabavku 
   objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-10-3-10/16 koje je prethodno objavljeno na web 
   portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

23.09.2016. Sastanak Tehničke komisije za izmjene i dopune Mrežnog kodeksa održaće se u sjedištu 
   NOSBiH-a, dana 05.10.2016. godine sa početkom u 11 sati. Na sastanku će se razmatrati 
   komentari i prijedlozi članova Tehničke komisije na nacrt novog Mrežnog kodeksa, koji se 
   može preuzeti ovdje. 
   (Preuzmite dokument)

29.08.2016. Javni natječaj za popunu radnog mjesta. Na temelju člana 33. Zakona o osnivanju 
   Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik 
   BiH“ br. 35/04), člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik 
   BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), a u skladu sa Pravilnikom o radu Nezavisnog 
   operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog 
   operatora sistema u Bosni i Hercegovini  sa opisom radnih mjesta, kao i Odlukom o prijemu i 
   popuni radnih mjesta u Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini br. 03/1004-1/16, 
   Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje javni natječaj za popunu radnog 
   mjesta.
   (Preuzmite dokument)

18.08.2016. Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada 
   prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži ''Kontinentalna Evropa''. Nezavisni operator 
   sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za ''Nabavka usluge 
   analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u 
   interkonektivnoj mreži - Kontinentalna Evropa'' te se za predmetnu nabavku objavljuje 
   Obavještenje o nabavci 1253-1-2-8-3-9/16 koje je prethodno objavljeno na web portalu 
   Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

29.07.2016. INVITATION FOR TENDERS: ISO–EMS, SCADA and IT nadogradnja - Rekonstrukcija 
   prostorija Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini
   (Preuzmite dokument)

20.06.2016. Nabavka pomoćnih usluga. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi 
   otvoreni postupak javne nabavke za ''Nabavka pomoćnih usluga'' te se za predmetnu 
   nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-5-3-8/16 koje je prethodno objavljeno 
   na web portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

25.03.2016.
 Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke 
   za ''Nabavka usluge izdavanja avionskih karata za NOSBiH'' te se za predmetnu nabavku 
   objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-3-3-4/16 koje je prethodno objavljeno na web 
   portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)


24.02.2016. 
Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkuretnski zahtjev za ''Nabavka 
   tonera'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-1-1-3-2/16 
   koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.

   (Preuzmite dokument)

15.01.2016. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke za
   ''Nabavka tercijarne regulacije nadole'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o 
   nabavci 1253-1-1-16-3-23/15 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne 
   nabavke.

   (Preuzmite dokument)

2015.

18.12.2015. Objavljena je Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH-a i ODS-a. Ovaj novi
   dokument, 
kao i sve dokumente koji se odnose na tržište možete pogledati na stranici
   
DOKUMENTI.

17.12.2015. Upravni odbor  Nezavisnog operatora  sistema u Bosni i Hercegovini, 10.12.2015. godine
   održao je svoju 11. posebnu javnu sjednicu. Osim članova Upravnog odbora NOSBiH-a, sjednici
   su prisustvovali i članovi Savjetodavnog vijeća te Uprave NOSBiH-a. Razmatran je izvještaj o
   radu NOSBiH-a u 2015. godini pri čemu je naglasak bio na uspješno obavljenim pripremama za 
   početak primjene Tržišnih pravila, predviđen za prvi dan predstojeće 2016.godine. Istaknute su i 
   uspješne aktivnosti vezane za učešće NOSBiH-a u radu Ureda za koordinirane aukcije 
   jugoistočne Evrope (SEE CAO) čije sjedište je u Podgorici kao i Regionalnog koordinacionog 
   centra za Jugoistočnu Evropu (SEE RSCI) sa sjedištem u Beogradu. Na ovoj sjednici 
   predstavljen je i Plan razvoja prijenosne mreže za period 2015.-2024.godine koji  je UO usvojio 
   na svojoj ranije održanoj redovnoj sjednici. Istaknuto je kako je ovaj plan  neophodan za 
   funkcioniranje prijenosne mreže u BiH. Generalni direktor NOSBIH-a Josip Dolić podnio je 
   izvještaj i o ostalim aktivnostima kompanije u 2015. godini čiji je osnovni zadatak osigurati 
   pouzdan rad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.

07.12.2015. Objavljena je nova verzija Procedura za pomoćne usluge. Navedeni dokument se nalazi na 
   stranici DOKUMENTI.

25.11.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke 
   za ''Nabavka računarske opreme'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o 
   nabavci 1253-1-1-15-3-21/15 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne 
   nabavke.
   (Preuzmite dokument)

24.11.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke 
   za ''Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2015. godinu'' te se za 
   predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-14-3-20/15 koje je prethodno
   objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

18.11.2015.
 U skladu sa članom 9 Novih Tržišnih pravila, Nezavisni operator sistema u BiH objavljuje Poziv 
   za registraciju tržišnih učesnika i balansno odgovornih strana (BOS). Tržišni učesnici kojima je 
   već dodijeljen EIC kod ne podnose Zahtjev za izdavanje EIC koda. Ostali obrasci za registraciju 
   se nalaze na stranici DOKUMENTI.


17.11.2015. Objavljena je nova verzija Ugovora o balansnoj odgovornosti. Navedeni dokument se nalazi 
   na stranici DOKUMENTI.


29.10.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke 
   za ''Nabavka električne energije za pokrivanje prijenosnih gubitaka i za kompenzacije
   neželjenih odstupanja regulacionog područja BiH za 2016. godinu'' te se za predmetnu
   nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-13-3-18/15 koje je prethodno objavljeno
   na web portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)

25.09.2015. PROCUREMENT NOTICE: Projekat unapređenje EMS-a i SCADA-e, implementaciju novog IT 
   sistema, uspostavljanje backup centra i rekonstrukciju dispečerskog centra - nabavka usluge 
   konsultanta za projekat.
 (Preuzmite dokument)

23.09.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke 
   za ''Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada 
   prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži 'Kontinentalna Evropa' '' te se za predmetnu 
   nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-12-3-16/15 koje je prethodno objavljeno 
   na web portalu Agencije za javne nabavke.
   (Preuzmite dokument)


21.09.2015. U skladu sa Procedurama za pomoćne usluge Nezavisni operator sistema u BiH objavljuje 
   Poziv za registraciju objekata koji zadovoljavaju tehničke preduvjete za pružanje pomoćnih 
   usluga. Objekti koji su u proteklom periodu, u skladu sa Odlukama DERK-a, pružali pomoćne 
      usluge biće zavedeni u Registar objekata za pružanje pomoćnih usluga bez prethodne provjere 
   tehničke ispravnosti. Forma Zahtjeva za registraciju objekata za pružanje pomoćnih usluga 
   nalazi se na web stranici DOKUMENTI.

 
06.08.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini namjerava koristiti sredstva dodijeljena od 
   Evropske banke za obnovu i razvoj za: unapređenje EMS-a i SCADA-e, implementaciju novog 
   IT sistema, uspostavljanje backup centra i rekonstrukciju dispečerskog centra.
   (Preuzmite dokument)
  

05.08.2015. 
Na osnovu članova 13. i 33. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora za prenosni sistem u 
   Bosni i Hercegovini (“Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 35/04), člana 35. Statuta 
   Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini generalni direktor Nezavisnog operatora 
   sistema u Bosni i Hercegovini dana 04.08.2015. godine, donio je Pravilnik o radu komisije za 
   reviziju rezultata testova usaglašenosti rada novih proizvodnih objekata, kao i procedure koje 
   prethode radu komisije. 
   Navedeni dokumenti se nalaze na web stranici TESTOVI USAGLAŠENOSTI.


10.07.2015. Objavljena je nova verzija forme Zahtjeva za registraciju objekta za pružanje pomoćnih usluga.
   Navedeni dokument se nalazi na web stranici DOKUMENTI.


17.06.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke
   za ''Nabavka pomoćnih usluga” te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o 
   nabavci 1253-1-1-9-3-14/15 koje je prethodno  objavljeno na web portalu Agencije za javne
   nabavke. Nazivi predmeta okvirnog sporazuma su: Nabavka sekundarne regulacije i Nabavka
   tercijarne regulacije. (Preuzmite dokument)


10.06.2015. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi otvoreni postupak javne nabavke 
   za ''Nabavka usluge održavanja postojeće Obračunske baze podataka u NOSBiH'' te se za 
   predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-8-3-9/15 koje je prethodno
   objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke. (Preuzmite dokument)


04.06.2015. Objavljena su Nova Tržišna pravila i prateći dokumenti Novih Tržišnih pravila. Ove nove 
   dokumente, kao i sve dokumente koji se odnose na tržište možete pogledati na stranici
                   DOKUMENTI.

01.06.2015. 
Ažuriran Registar izdatih certifikata možete vidjeti na stranici
   
REGISTAR IZDATIH CERTIFIKATA.