АРХИВА

2019.

10.12.2019. Обавјештење о набавци - Набавка Софтвера за обрачун и поравнање
   (Преузмите документ)

14.11.2019. Обавјештење о набавци - ''Набавка WАМС система''
   (Преузмите документ)

05.11.2019. Обавјештење о набавци - ''Набавка тонера’’
   (Преузмите документ)

31.10.2019. На основу члана 33. тачка 1. алинеја х) Закона о оснивању Независног оператора система 
   за пријеносни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), 
   члана 8. и 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник 
   БиХ“ бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), чланова 4., 5., 6., 7. и 8.  Правилника о 
   раду Независног оператора система у Босни и Херцеговини и Правилника о унутрашњој 
   организацији Независног оператора система у Босни и Херцеговини са описом радних 
   мјеста те на основу Одлуке о попуњавању радних мјеста бр:1185-1/19 Независни
   оператор система у Босни и Херцеговини расписује јавни конкурс за попуну радних
   мјеста.
   (Преузмите документ)


11.10.2019. Обавјештење о набавци - "Набавка електричне енергије за покривање приеносних 
   губитака и за компензације нежељених одступања регулационог подручја БиХ за 
   2020. годину".
   (Преузмите документ)

27.09.2019. Обавјештење о набавци - ''Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног 
   планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи 
   ‘’Континентална Европа’’ број: Т-НОСБиХ-О-05/19.
   (Преузмите документ)

12.09.2019. ​Обавјештење о набавци - "Набавка тонера".
   ​(Преузмите документ)

24.08.2019. Објављена је нова верзија Правилника о раду дневног тржишта балансне енергије. 
   Наведени документ се налази ма страници ДОКУМЕНТИ.


07.08.2019. Contract award notice.
   (Преузмите документ)

25.07.2019. Одлукa о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2020.-2029. 
   Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 24.7.2019. 
   године, донијела је Одлуку о одобрењу Индикативног плана развоја производње за 
   период 2020.-2029. година (број 05-28-13-144-10/19). Више информација се налази на 
   страници - линк.

22.07.2019. Исправка за обавјештење о набавци за набавку обезбјеђења пословног објекта 
   НОСБиХ-а
   (Преузмите документ)

19.07.2019. Обавјештење о набавци-Набавка услуге одржавања софтверског система Обрачунска 
   база података
   ​(Преузмите документ)

10.07.2019. Обавјештење о набавци - Набавка физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
   (Преузмите документ)

07.06.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге студије "Идентификација, анализа и евалуација
   угрожености те Плана сигурности у Независном оператору система у Босни и 
   Херцеговини".
   (Преузмите документ)
   Обавјештење о набавци – Набавка информатичке опреме
   (Преузмите документ)
   Обавјештење о набавци - Набавка помоћних услуга за 2020. годину.
   (Преузмите документ)

25.04.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге издавања авионских карата за НОСБИХ.
   (Преузмите документ)

05.04.2019Обавјештење о презентацији Приједлога Индикативног плана развоја производње 
   за период 2020 – 2029. година. У складу са Законом о оснивању Независног оператора 
   система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ бр: 35/04 - 
   Члан 7. став 11. - Овлаштења НОС-а) и Мрежним кодексом, Независни оператор 
   система у Босни и Херцеговини је припремио Приједлог Индикативног плана развоја 
   производње за период 2020 – 2029. година. Презентација ће се одржати у Сарајеву 
   12. априла 2019. године у просторијама НОСБиХ, Хифзи Бјелевца бр. 17 са почетком у 
   11 сати. Текст Приједлога Индикативног плана развоја производње за период 2020 – 
   2029. година може се преузети са wеб странице Независног оператора система у БиХ,
   Индикативни план развоја производње.

01.04.2019. Обавјештење о достављању примједби и сугестија Приједлога Индикативног плана 
   развоја производње за период 2020 - 2029. година. У складу са Законом о оснивању 
   Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени 
   гласник БиХ бр: 35/04 - Члан 7. став 11. - Овлаштења НОС-а) и Мрежним кодексом, 
   Независни оператор система у Босни и Херцеговини је припремио Приједлог 
   Индикативног плана развоја производње за период 2020. – 2029. година. Текст 
   Приједлога Индикативног плана развоја производње за период 2020. – 2029. 
   година може се преузети са wеб странице Независног оператора система у БиХ,
   Индикативни план развоја производње. Примједбе и сугестије могу се послати на 
   info@nosbih.ba у наредних 10 дана.

21.03.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система 
   НОСБиХ-а.
   (Преузмите документ)

22.03.2019. Одлуке о тарифи за рад НОСБиХ-а и одлуку о тарифи за системску и помоћне услуге.
   
Одлука о тарифи за системске и помоћне услуге , Одлука о тарифи за рад НОСБиХ-а

04.03.2019. ДЕРК донио Одлуку о одобрењу Мрежног кодекса. На сједници Државне регулаторне 
   комисије за електричну енергију, одржаној 27.02.2019. године, донесена је Одлука о 
   одобравању Мрежног кодекса усвојеног дана 11.01.2019. године на сједници Управног 
   одбора Независног оператора система у Босни и Херцеговини.
   (Преузмите документ)
   Мрежни кодекс можете преузети на страници МРЕЖНИ КОДЕКС.


28.02.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге осигурања имовине и опреме. Независни 
   оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак набавке за 
   ''Набавка услуге осигурања имовине и опреме'' те се за предметну набавку објављује 
   Обавјештење о набавци 1253-7-2-6-3-5/19.
   (Преузмите документ)

 

04.01.2019. Јавни конкурс за попуну радног мјеста - Инжењер за управљање системом у реалном 
   времену. Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује јавни конкурс за 
   попуну радног мјеста Инжењер за управљање системом у реалном времену – 3 
   извршиоца (у организационој цјелини Служба за управљање системом у реалном 
   времену). 

(Преузмите документ)


2018.

 

30.11.2018. Обавјештење о одржавању 14. посебне јавне сједнице Управног одбора НОСБиХ-а - 
   Дана 17.12.2018. године, са почетком у 12 часова, одржаће се 14. посебна јавна сједница 
   Управног одбора НОСБиХ-а. Обавјештавају се представници медија и сви заинтересовани 
   грађани да могу присуствовати овој сједници, без права учешћа у њеном раду. 
   Заинтересоване молимо да, због организирања сједнице, најкасније до понедељка 
   10.12.2018. године, своје присуство потврде телефоном на број 033 720400 или факсом, 
   033 720494, односно, поштом на адресу Независни оператор система у БиХ, Улица Хифзи 
   Бјелавца 17, 71000 Сарајево.


30.10.2018. Обавјештење о набавци: - "Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а 
   за 2018.годину"
   (Преузмите документ)

16.10.2018. Обавјештење - Набавка електричне енергије за покривање преносних губитака и за 
   компензације нежељених одступања регулационог подручја БиХ за 2019. годину
   (Преузмите документ)

26.09.2018. Обавјештење о набавци - Набавка услуга анализа сигурности процеса оперативног 
   планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи 
   "Континентална Европа"
   (Преузмите документ)

20.08.2018. Јавни конкурс за пријем Руководиоца Службе финасијских и економских послова
   (Преузмите документ)

08.08.2018. Обавјештење о набавци - Набавка сталног Интернет линка са блоком јавних IP адреса 
   на локацији нове зграде НОСБиХ-а
   (Преузмите документ)

14.06.2018. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка помоћних услуга'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење 
   о набавци 1253-1-1-11-3-12/18.
   (
Преузмите обавјештење) (Преузмите тендерску документацију)


13.06.2018. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Набавка услуге одржавања софтверског система Обрачунска база података'' 
   те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-10-3-11/18.
   (Преузмите документ)

06.06.2018. Обавјештење о набавци - Набавка физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а 
   путем отвореног поступка.
   (Преузмите документ)

30.05.2018. Дана 17.04.2018.год. у просторијама НОСБиХ одржан је састанак Техничке комисије за 
   измјене и допуне Мрежног кодекса.
   (Преузмите документ)

04.05.2018. Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), на својој сједници 
   одржаној 18. априла   2018. године, у складу са својим надлежностима дефинисаним 
   законом, донијела је одлуку о тарифи за рад Независног оператора система у БиХ за 
   2018.годину. Више појединости о тарифи можете видјети овдје:
   (Преузмите документ)

30.04.2018. Набавка софтверског осигурања за Microsoft производе и услуге.
   (Преузмите документ)

31.03.2018. Обавјештење-Завршни састанак Техничке комисије за измјену Мрежног кодекса. Дана 
   17.4.2018. године са почетком у 11:00, у просторијама НОСБиХ-а биће одржан завршни 
   састанак Техничке комисије за измјену Мрежног кодекса на којем ће бити разматран 
   нацрт новог Мрежног кодекса. Састанак је отворен за јавност.


11.03.2018. Обавјештење о набавци - Набавка тонера путем поступка конкурентског захтјева. 
   Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   ''Набавка тонера'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 
   1253-7-1-3-3-4/18.
   (Преузмите документ)

02.03.2018. Исправку за обавјештење о набавци за ''Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ 
   система НОСБиХ-а'' број: Т-НОСБИХ-О-08/17.
   (Преузмите документ)

12.01.2018. Обавјештење о набавци – Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 
   2017. годину. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски 
   поступак набавке за ''Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 2017. 
   годину'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-1-3-1/18.
   (Преузмите документ)


2017.

21.12.2017. Обавјештење о набавци – Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система 
   НОСБиХ-а. 
Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени 
   поступак јавне набавке за ''Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система 
   НОСБиХ-а'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-25-
   3-25/17 које је претходно објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

11.12.2017. Јавни конкурс за избор и именовање генералног директора НОСБиХ-а.
   (Преузмите документ)

07.12.2017. INVITATION FOR TENDERS - IT and Telecommunication equipment for new Main and Backup 
   Control Centre of NOSBiH and adaptation works for Backup Control Centre.
   (Преузмизе документ)

17.11.2017. ​Јавни конкурс за пријем приправника
   (Преузмите документ)

04.11.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка електричне енергије за покривање преносних губитака и за 
   компензације нежељених одступања регулационог подручја БиХ за 2018. годину'' те се 
   за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-23-3-21/17 које је 
   претходно објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

03.11.2017. У складу са Законом о оснивању Независног оператора система за преносни систем у 
   Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ бр: 35/04 - Члан 7. став 11. - Овлашћења 
   НОСБиХ-а) и , Мрежним кодексом, позивамо све заинтересоване кориснике преносне 
   мреже у БиХ (произвођаче, дистрибутере и купце електричне енергије на преносној 
   мрежи 110, 220 и 400 кВ) да доставе потребне податке за израду Индикативног плана 
   развоја производње за период 2019.-2028. година.

   (Преузмите документ)

02.11.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 2017. годину'' 
   те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-24-3-22/17.

   (Преузмите документ)


01.11.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Израда географске и електричне базе података за 400, 200 и 110 kV преносну 
   мрежу електроенергетског система'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење 
   о набавци 1253-7-1-22-3-20/17.
   (Преузмите документе)


17.10.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Набавка ИТ Сервера'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о 
   набавци 1253-7-1-21-3-19/17.

   (Преузмите документ)


09.10.2017. ​Процјена потребне снаге за интеграцију вјетроелектрана у преносни систем БиХ
   ​(Преузмите документ)

05.09.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка Диспечерског дневника'' те се за предметну набавку објављује 
   Обавјештење о набавци 1253-1-1-16-3-16/17 које је претходно објављено на wеб порталу 
   Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

31.08.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања 
   безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи 'Континентална 
   Европа' путем отвореног поступка'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење 
   о набавци 1253-1-2-15-3-15/17 које је претходно објављено на wеб порталу Агенције 
   за јавне набавке.
   (Преузмите документ)


16.08.2017. На темељу члана 33. х) Закона о оснивању Независног оператора система за преносни 
   систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), члана 8. Закона о 
   раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 26/04, 7/05, 
   48/05, 60/10 и 32/13), а у складу с Правилником о раду Независног оператора система у 
   Босни и Херцеговини, Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора 
   система у Босни и Херцеговини  с описом радних мјеста, као и Одлуком о пријему и 
   попуни радних мјеста у Независном оператору система у Босни и Херцеговини, 
   Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује јавни конкурс за попуну 
   радних мјеста.
   (Преузмите документ)

03.07.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка услуге доставе и обраде атмосферских пражњења и њихово 
   аутоматско корелиранје са испадима високонапонских далековода'' те се за предметну 
   набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-11-3-12/17 које је претходно 
   објављено на web порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)


30.06.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка горива за возила НОСБиХ-а'' те се за предметну набавку објављује 
   Обавјештење о набавци 1253-1-1-10-3-11/17 које је претходно објављено на wеб 
   порталу Агенције за јавне набавке.

   (Преузмите документ)

20.06.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Израда географске и електричне базе података за 400, 200 и 110 kV прено-
   сну мрежу електроенергетског система'' те се за предметну набавку објављује Обавје-
   штење о набавци 1253-7-1-9-3-10/17.

   (Преузмите документ)

19.06.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак 
   јавне набавке за ''Набавка помоћних услуга'' те се за предметну набавку објављује 
   Обавјештење о набавци 1253-1-1-8-3-9/17 које је претходно објављено на wеб 
   порталу Агенције за јавне набавке.

   (Преузмите документ)


12.06.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Набавка тонера'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о 
   набавци 1253-7-1-7-3-8/17.

   (Преузмите документ)

09.06.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Набавка дискова за стораге систем'' те се за предметну набавку објављује
   Обавјештење о набавци 1253-7-1-6-3-7/17.

   (Преузмите документ)


02.06.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак 
   набавке за ''Набавка информатичке опреме'' те се за предметну набавку објављује 
   Обавјештење о набавци 1253-7-1-5-3-6/17.

   (Преузмите документ)


09.05.2017. ​INVITATION FOR PREQUALIFICATION: ИСО-ЕМС, СЦАДА и ИТ надоградња.
   ​(Преузмите документ)

20.04.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за ''Набавка услуге кредита'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење 
   о набавци 1253-1-2-3-3-5/17 које је претходно објављено на wеб порталу Агенције за 
   јавне набавке.
   (Преузмите документ)

28.03.2017. У циљу обезбјеђивања системских услуга из иностранства Независни оператор система 
   у БиХ (НОСБиХ) је са Електромрежом Србије (ЕМС) и Црногорским електропреносним 
   системом (ЦГЕС) потписао уговоре о међусобној испоруци прекограничне терцијарне 
   регулационе електричне енергије. Сличан уговор НОСБиХ је раније потписао и са 
   чланицама СХБ блока, односно са Хрватским оператором сустава (ХОПС) тако да је сада 
   комплетирао уговоре овог типа са свим сусједним операторима система те испунио дио 
   својих обавеза из меморандума о разумијевању WB6 Mou.

27.03.2017. Објављена је нова верзија Упутства за достављање дневних распореда. Наведени 
   документ се налази на страници ДОКУМЕНТИ.

24.03.2017. Независни оператор система у Босни и Херцеговини, улица Хамдије Чемерлића 2, 
   71000 Сарајево, обавјештава сва правна и физичка лица да могу доставити податке о 
   расположивости и власништву објекта/простора на подручју општине Пале, у сврху 
   могуће купопродаје. За детаљније информације погледајте приложени документ.
   (Преузмите документ)

23.03.2017. У складу са Законом о оснивању Независног оператора система за преносни систем у 
   Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ бр: 35/04 - Члан 7. став 11. - Овлаштења 
   НОС-а) и Мрежним кодексом, Независни оператор система у Босни и Херцеговини је 
   припремио Приједлог Индикативног плана развоја производње за период 2018 – 2027.  

   Јавна расправа ће се одржати у Сарајеву 11. априла 2017. године у сали Енергоинвеста, 
   Хамдије Чемерлића бр. 2 са почетком у 12 сати. 
Текст Приједлога Индикативног плана 
   развоја производње за период 2018 – 2027. 
може се преузети са wеб странице 
   Независног оператора система у БиХ,
   
НАШЕ АКТИВНОСТИ/ИНДИКАТИВНИ ПЛАН РАЗВОЈА ПРОИЗВОДЊЕ.
   Примједбе и сугестије могу се послати на инфо@носбих.ба.

15.03.2017. Обавјештење о набавци путем поступка конкурентског захтјева - Набавка услуге 
   одржавања постојеће Обрачунске базе података у НОСБиХ. Независни оператор 
   система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак набавке за 
   ''Набавка услуге одржавања постојеће Обрачунске базе података у НОСБиХ'' те се за 
   предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-2-3-4/17.
   (Преузмите документ)

13.03.2017. Потписивањем уговора о реконструкцији пословног објекта НОСБиХ-а омогућен је 
   почетак изградње тог објекта који би требало да буде завршен за годину дана, почетком 
   марта 2018.године. Уговор чија вриједност је 1 милион и 906.975 еура потписали су 
   генерални директори НОСБиХ-а Јосип Долић и Мустафа Дураковић, директор фирме 
   Униградња која ће бити извођач радова. Пројекат је финансиран кредитом ЕБРД-а.


31.01.2017. Независни оператор система у БиХ (НОСБиХ) одговорио је на педесетак питања из 
   Упитника Европске комисије у којем се од од Вијећа министара Босне и Херцеговине 
   траже информације у циљу припреме мишљења те комисије о захтјеву Босне и 
   Херцеговине за чланство у Европској унији. 
Експерти НОСБИХ-а за функционисање 
   електроенергетских мрежа дали су одговоре на питањима из поглавља 15 и 21 Упитника 
   ЕК која су везана за енергетику те трансевропске транспортне и енергетске мреже. 
Као 
   што је познато Упитник ЕК, који садржи питања на више од 400 страница текста, кључни 
   је документ на мапи пута Босне и Херцеговине за улазак у Европску унију.


30.01.2017. На основу члана 33. Закона о оснивању Независног оператора система за преносни 
   систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), члана 8. Закона о 
   раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 26/04, 7/05, 
   48/05, 60/10 и 32/13), а у складу са Правилником о раду Независног оператора система 
   у Босни и Херцеговини, Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора 
   система у Босни и Херцеговини  са описом радних мјеста, као и Одлуком о пријему и 
   попуни радних мјеста у Независном оператору система у Босни и Херцеговини бр. 
   03-98-1/17, Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује јавни конкурс 
   за попуну радних мјеста.

   (Преузмите документ)

26.01.2017. Правила за дневне аукције за расподелу преносних капацитета на граници регулационих 
   области ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и Независног оператора система у Босни и Херцеговини 
                   („НОСБИХ“) можете видјети на страници
   
ЗА ТРЖИШНЕ УЧЕСНИКЕ/УПРАВЉАЊЕ ЗАГУШЕЊИМА/ПРАВИЛА.


24.01.2017. Правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници
   регулационих области ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и Независног оператора система у Босни 
   и Херцеговини (“НОСБИХ”) можете видјети на страници
   ЗА ТРЖИШНЕ УЧЕСНИКЕ/УПРАВЉАЊЕ ЗАГУШЕЊИМА/ПРАВИЛА

2016.

29.12.2016. Државна регулаторна комисија за електричну енергију на сједници одржаној 15. 
   децембра 2016. године је донијела приложену Одлуку о одобрењу Мрежног кодекса.
   (Преузмите документ)


12.12.2016. Исправка за обавјештење о набавци. Исправка се односи на Обавјештење о набавци 
   број 1253-1-2-10-3-10/16 од 26.10.2016. (на wеб страници НОСБиХ-а постављено 
   27.10.2016. на страници ОБАВЈЕШТЕЊА).
   (Преузмите документ)


09.12.2016. Обавјештење о набавци - Набавка тонера. Независни оператор система у Босни и 
   Херцеговини проводи конкурентски поступак набавке за ''Набавка тонера'' те се за 
   предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-1-13-3-15/16.
   (Преузмите документ)

09.12.2016. Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система НОСБиХ-а. Независни оператор 
   система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне набавке за ''Набавка 
   услуге одржавања корпоративног ИТ система НОСБиХ-а'' те се за предметну набавку 
   објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-12-3-13/16 које је претходно објављено на 
   wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

05.12.2016. ​Објављене Процедуре за помоћне услуге за 2017. годину. Наведени документи се налазе 
   на страници ДОКУМЕНТИ.


25.11.2016. Дана 12.12.2016. године, са почетком у 12 часова, одржаће се 12. посебна јавна сједница 
   Управног одбора НОСБиХ-а. Обавјештавају се представници медија и сви заинтересовани 
   грађани да могу присуствовати сједници, без права учешћа у њеном раду. Заинтересоване 
   молимо да, због организовања сједнице, најкасније до петка 2.12.2014. године, своје 
   присуство потврде телефоном на број 033 720400 или факсом, 033 720494, односно, 
   поштом на адресу Независни оператор система у БиХ, Хамдије Чемерлића 2, 71000 
   Сарајево.


18.11.2016. Објављена је нова верзија докумената: Процедуре за помоћне услуге (Нацрт за 2017.), 
   Уговор о балансној одговорности и Уговор о пружању помоћних услуга. Наведени 
   документи се налазе на страници ДОКУМЕНТИ.


18.11.2016. ​Извјештај о раду Техничке комисије за измјене и допуне Мрежног кодекса.
   (
Преузмите документ)

01.11.2016. ​Набавка електричне енергије за покривање преносних губитака и за компензације 
   нежељених одступања регулационог подручја БиХ за 2017. годину. Независни оператор 
   система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне набавке за ''Набавка 
   електричне енергије за покривање преносних губитака и за компензације нежељених 
   одступања регулационог подручја БиХ за 2017. годину'' те се за предметну набавку 
   објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-11-3-11/16 које је претходно објављено на 
   wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

27.10.2016. ​Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 2016. годину. Независни 
   оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне набавке за 
   ''Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 2016. годину'' те се за 
   предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-10-3-10/16 које је 
   претходно објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

23.09.2016. Састанак Техничке комисије за измјене и допуне Мрежног кодекса одржаће се у 
   сједишту НОСБиХ-а, дана 05.10.2016. године са почетком у 11 сати. На састанку ће се 
   разматрати коментари и приједлози чланова Техничке комисије на нацрт новог Мрежног 
   кодекса, који се може преузети овдје.
   (Преузмите документ)

29.08.2016. ​Јавни конкурс за попуну радног мјеста. На темељу члана 33. Закона о оснивању 
   Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини 
   („Службени гласник БиХ“ бр. 35/04), члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и 
   Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), а у складу 
           са Правилником о раду Независног оператора система у Босни и Херцеговини, 
   Правилником о унутрашњој организацији Независног оператора система у Босни и 
   Херцеговини  са описом радних мјеста, као и Одлуком о пријему и попуни радних 
   мјеста у Независном оператору система у Босни и Херцеговини бр. 03/1004-1/16, 
   Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује јавни конкурс за попуну 
   радног мјеста.
   (Преузмите документ)

18.08.2016. ​Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада 
   преносног система БиХ у интерконективној мрежи ''Континентална Европа''. Независни 
   оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне набавке за 
   ''Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада 
   преносног система БиХ у интерконективној мрежи - Континентална Европа'' те се за 
   предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-8-3-9/16 које је 
   претходно објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

29.07.2016. INVITATION FOR TENDERS: ИСО-ЕМС, СЦАДА и ИТ надоградња - Реконструкција 
   просторија Независног оператора система у Босни и Херцеговини
   (Преузмите документ)

20.06.2016. Набавка помоћних услуга. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи 
   отворени поступак јавне набавке за ''Набавка помоћних услуга'' те се за предметну 
   набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-5-3-8/16 које је претходно 
   објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

25.03.2016. Независни оератор система у Босни и херцеговини спроводи отворени постпак јавне 
   набавке за "Набавка услуге издавања авионских карата за НОСБиХ" те се за предметну 
   набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-3-3-4/16 које је претходно објављено 
   на веб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

24.02.2016. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски захтјев за 
   "Набавка тонера" те се за предметну набавку објављује Обајештење о набавци 1253-7-
   1-1-3-2/16 које је претходно објављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

15.01.2016. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за "Набавка терцијарне регулације надоле" те се за предметну набавку објављује 
   Обајештење о набавци 1253-1-1-16-3-23/15 које је претходно објављено на веб порталу 
   Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

2015.

18.12.2015. Објављена је Процедура за размјену података између НОСБиХ-а и ОДС-а. Овај документ, 
   као и све документе који се односе на тржиште можете погледати на страници
   ДОКУМЕНТИ.

17.12.2015. Управни одбор  Независног оператора  система у Босни и Херцеговини, 10.12.2015.
   године одржао је своју 11. посебну јавну сједницу. Осим чланова Управног одбора
   НОСБиХ-а, сједници су присуствовали и чланови Савјетодавног вијећа те Управе
   НОСБиХ-а. Разматран је извјештај о раду НОСБиХ-а у 2015. години при чему је нагласак
   био на успјешно обављеним припремама за почетак примјене Тржишних правила,
   предвиђен за први дан предстојеће 2016.године. Истакнуте су и успјешне активности
   везане за учешће НОСБиХ-а у раду Канцеларије за координисане аукције југоисточне
   Европе (СЕЕ ЦАО) чије сједиште је у Подгорици као и Регионалног координационог
   центра за Југоисточну Европу (СЕЕ РСЦИ) са сједиштем у Београду. На овој сједници
   представљен је и План развоја преносне мреже за период 2015.-2024.године који  је
   УО усвојио на својој раније одржаној редовној сједници. Истакнуто је како је овај план
   неопходан за функционисање преносне мреже у БиХ. Генерални директор НОСБИХ-а
   Јосип Долић поднио је извјештај и о осталим активностима компаније у 2015. години
   чији је основни задатак обезбиједити поуздан рад електроенергетског система Босне и
   Херцеговине.


07.12.2015. Објављена је нова верзија Процедура за помоћне услуге. Наведени документ се налази 
   на страници  ДОКУМЕНТИ.


25.11.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за "Набавка рачунарске опреме" те се за предметну набавку објављује 
   Обајештење о набавци 1253-1-1-15-3-21/15 које је претходно објављено на веб порталу 
   Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)


24.11.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак 
   јавне набавке за "Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 2015. 
   годину" те се за предметну набавку објављује Обајештење о набавци 1253-1-2-14-3-20/15 
   које је претходно објављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

18.11.2015. У складу са чланом 9 Нових Тржишних правила, Независни оператор система у БиХ 
   објављује Позив за регистрацију тржишних учесника и балансно одговорних страна 
   (БОС). Тржишни учесници којима је већ додијељен ЕИЦ код не подносе Захтјев за 
   издавање ЕИЦ кода. Остали обрасци за регистрацију се налазе на страници ДОКУМЕНТИ.


17.11.2015. Објављена је нова верзија Уговора о балансној одговорности. Наведени документ се 
   налази на страници ДОКУМЕНТИ.


29.10.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за "Набавка електричне енергије за покривање преносних губитака и за 
   компензације нежељених одступања регулационог подручја БиХ за 2016. годину" те се 
   за предметну набавку објављује Обајештење о набавци 1253-1-1-13-3-18/15 које је 
   претходно објављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

25.09.2015. 
PROCUREMENT NOTICE: Пројекат унапређења ЕМС-а и СЦАДА-е, имплементација новог 
   ИТ система, успостављање бекап центра и реконструкцију диспечерског центра - набавка 
   услуге консултанта за пројекат.
   (Преузмите документ)


23.09.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне 
   набавке за "Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања 
   безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи 'Континентална 
   Европа' " те се за предметну набавку објављује Обајештење о набавци 1253-1-2-12-3-
   16/15 које је претходно објављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
   (Преузмите документ)

21.09.2015. 
У складу са Процедурама за помоћне услуге Независни оператор система у БиХ објављује 
   Позив за регистрацију објеката који задовољавају техничке предуслове за пружање 
   помоћних услуга. Објекти који су у протеклом периоду, у складу са Одлукама ДЕРК-а,
   пружали помоћне услуге биће заведени у Регистар објеката за пружање помоћних услуга 
   без претходне провјере техничке исправности. Форма Захтјева за регистраци
ју објеката за
   пружање помоћних услуга налази се на wеб страници ДОКУМЕНТИ.


06.08.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини намјерава користити средства 
   додијељена од Европске банке за обнову и развој за: унапређење ЕМС-а и СЦАДА-е,
   имплементацију новог ИТ система, успостављање бекап центра и реконструкцију 
   диспечерског центра. (Преузмите документ)

 
05.08.2015. На основу чланова 13. и 33. Закона о оснивању Независног оператора за преносни систем 
   у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 35/04), члана 35. 
   Статута Независног оператора система у Босни и Херцеговини генерални директор 
   Независног оператора система у Босни и Херцеговини дана 04.08.2015. године, донио је
   Правилник о раду комисије за ревизију резултата тестова усаглашености рада нових 
   производних објеката, као и процедуре које претходе раду комисије. Наведени документи 
   се налазе на веб страници ТЕСТОВИ УСАГЛАШЕНОСТИ.


10.07.2015. Објављена је нова верзија форме Захтјева за регистрацију објекта за пружање услуга.
   Наведени документ се налази на веб страници ДОКУМЕНТИ.

17.06.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне
   набавке за "Набавка помоћних услуга" те се за предметну набавку објављује Обавјештење
   о набавци 1253-1-1-9-3-14/15 које је претходно објављено на веб порталу Агенције за
   јавне набавке. Називи предмета оквирног споразума су: Набавка секундарне регулације
   и Набавка терцијарне регулације.
 (Преузмите документ)

10.06.2015. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи отворени поступак јавне
   набавке за "Набавка услуге одржавања постојеће Обрачунске базе података у НОСБиХ" 
   те се за предметну набавку објављује Обајештење о набавци 1253-1-2-8-3-9/15 које 
   је претходно објављено на веб порталу Агенције за јавне набавке. (Преузмите документ)


04.06.2015. Објављена су Нова Тржишна правила и пратећи документи Нових Тржишних правила. 
   Ове нове документе, као и све документе који се односе на тржиште можете погледати 
   на страници ДОКУМЕНТИ.


01.06.2015.  Ажуриран Регистар издатих серификата можете видјети на страници
    
РЕГИСТАР ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА.