НОВОСТИ (27.09.2019.)

Обавјештење о набавци - ''Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи ‘’Континентална Европа’’ број: Т-НОСБиХ-О-05/19