REGISTAR IZDATIH CERTIFIKATA I POTVRDA

Registar izdatih certifikata i potvrda ažuriran 19.11.2019. godine

Elektrana

Investitor

Datum održavanja revizije

Datum izdavanja certifikata i potvrda

Broj certifikata i potvrde

TE Kakanj – Blok 8

EP BiH d.d.

30.10.2009.

16.06.2011.

#01-2011

TE Tuzla – Blok 7

EP BiH d.d.

29.10.2009.

16.06.2011.

#02-2011

HE Vranduk

EP BiH d.d.

03.02.2011.

16.06.2011.

#03-2011

Rasklopište Sastavci

Hidroenergy d.o.o.

08.07.2010.

16.06.2011.

#04a-2011

HE Mostarsko Blato

EP HZHB d.d.

23.02.2010.

16.06.2011.

#05-2011

Rasklopište HE Dub i HE Ustiprača

Hidroinvest d.o.o.

16.02.2010.

16.06.2011.

#06-2011

HE Ulog

EFT – HE Ulog d.o.o.

25.03.2010.

16.06.2011.

#08-2011

HE Dabar

ERS a.d. – HE na Trebišnjici

26.06.2012.

16.07.2012.

#09-2012

HE Ustikolina

EP BiH d.d.

04.10.2012.

06.11.2012.

#10-2012

TE-TO KTG Zenica

Općina Zenica i KTG Zenica

14.03.2013.

24.06.2013.

#11-2013

VE Trusina

EOL Prvi d.o.o.

05.12.2013.

24.01.2014.

#12-2014

VE Podveležje

EP BiH d.d.

17.04.2014.

27.05.2014.

#13a-2014

R-S Silicon

R-S Silicon d.o.o.

18.06.2014.

07.07.2014.

#14-2014

TE Stanari

EFT RiTE Stanari. d.o.o.

30.10.2014.

05.12.2014.

#15-2014

VE Jelovača

F.L. WIND d.o.o.

30.12.2014.

22.01.2015.

#17-2015

VE Orlovača

HB WIND d.o.o.

18.12.2014.

17.03.2015.

#18-2015

VE Ivovik

VE Ivovik d.o.o.

06.04.2015.

17.04.2015.

#19-2015

VE Baljci

Tomislavgrad-Kupres d.o.o.

09.04.2015.

20.04.2015.

#20-2015

HE Mrsovo

Comsar Energy RS

07.04.2015

18.05.2015.

#21-2015

TE Ugljevik 3

Comsar Energy RS

10.03.2015.

18.05.2015.

#22-2015

VE Kupres 1

Kamen dent d.o.o.

07.05.2015.

22.05.2015.

#23-2015

VE Pakline 1

Kamen dent d.o.o.

09.06.2015.

08.07.2015.

#24-2015

VE Pakline 2

Kamen dent d.o.o.

08.09.2015.

19.10.2015.

#25-2015

VE Podveležje

Energy 3 d.o.o.

09.10.2015.

09.11.2015.

#26-2015

TE Banovići

RiTE Banovići d.o.o.

26.10.2015.

17.11.2015.

#27-2015

VE Pločno

Energy 3 d.o.o.

29.10.2015.

24.11.2015.

#28-2015

VE Mučevača

Balkan Energy Wind d.o.o.

19.11.2015.

22.12.2015.

#29-2015

VE Gradina

Vran-Dukić d.o.o.

03.03.2016.

30.03.2016.

#30-2016

VE Mesihovina

EP HZHB d.d.

16.08.2016.

28.09.2016.

#31-2016

HE Ljuta

Inghydro d.o.o.

28.04.2017.

29.05.2017.

#586-2/17

HE Janjići

EP BiH d.d.

18.06.2018.

26.07.2018.

#975-3/18

VE Debelo Brdo

KONCIG d.o.o.

19.09.2019.

07.10.2019.

#1136-2/19

VE Oštrc

RELAKS d.o.o.

08.10.2019.

21.10.2019.

#1190-1/19