NOVOSTI (31.10.2019.)

Javni konkurs za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 33. tačka 1. alineja h) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), člana 8. i 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članova 4., 5., 6., 7. i 8.  Pravilnika o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini sa opisom radnih mjesta te na osnovu Odluke o popunjavanju radnih mjesta br:1185-1/19 Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje javni konkurs za popunu radnih mjesta.
(Preuzmite dokument)