ACE I TOKOVI NA INTERKONTEKTIVNIM VODOVIMA


-47 MW 9 MVAr
-30 MW 3 MVAr
-29 MW -17 MVAr
30 MW -15 MVAr
-141 MW 36 MVAr
-35 MW 55 MVAr
174 MW 49 MVAr
-98 MW -33 MVAr
0 MW 0 MVAr
296 MW -11 MVAr
48 MW -11 MVAr
26 MW -33 MVAr
45 MW -74 MVAr
DATUM: 26.8.2019.
VRIJEME: 2:47
ACE [MW]: 15,20