НАШЕ АКТИВНОСТИ

ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ

Служба оперативног планирања припрема податке за СЕЕ ЦАО потребне при организацији годишњих, мјесечних и дневних аукција за додјелу прекограничних преносних капацитета на границама БиХ са Црном Гором и Хрватском ; организује дневне аукције за додјелу прекограничних преносних капацитета на граници БиХ и Србије; управља процесом номинације дневних распореда тржишних учесника и процесом номинација понуда за пружање помоћних услуга у временском оквиру Д-1.

Кроз процесс номинације дневних распореда прикупља податке о прогнозираној потрошњи, податке из планова производње, планиране програме размјена тржишних учесника унутар контролног подручја НОСБиХ-а и планове прекограничних размјена. Номиниране прекограничне планове размјена провјерава и усаглашава са сусједним операторима система те са координатором блока, а затим израђује збирни дневни распоред за контролно подручје НОСБиХ-а; врши израду модела за прорачун загушења, за дан унапријед те прорачун слободних прекограничних преносних капацитета за унутардневну додјелу. Након израде збирног дневног распореда провјерава исправност номинованих понуда за пружање помоћних услуга и израђује листу помоћних услуга за дан унапријед.

Служба оперативног планирања, такође, израђује годишње, мјесечне и седмичне планове застоја елемената ЕЕ система БиХ, активно учествује у усаглашавању застоја елемената ЕЕ система СХБ блока и СЕЕ региона те израђује Биланс електричне енергије на мрежи преноса.

Осим тога, у Служби оперативног планирања обављају се анализе и оптимизације рада ЕЕС-а, као што су краткорочне анализе рада ЕЕС-а у циљу повећања сигурности и осигурања потребних услова, анализе поремећаја у раду система (високи напони, преоптерећења далековода, итд.) и давање потребних рјешења. Прикупљају се подаци о елементима ЕЕС-а, припремају се модели за прогнозу загушења, као и модели регионалне мреже који се праве у координацији са сусједним операторима. На основу њих се обављају прорачуни прекограничних (НТЦ) преносних капацитета који се затим и објављују.