ACE I TOKOVI NA INTERKONTEKTIVNIM VODOVIMA


-18 MW 16 MVAr
-14 MW 3 MVAr
-8 MW -26 MVAr
17 MW -21 MVAr
-139 MW 1 MVAr
-75 MW 63 MVAr
206 MW 52 MVAr
-125 MW -21 MVAr
94 MW 34 MVAr
265 MW 33 MVAr
30 MW -35 MVAr
22 MW -40 MVAr
23 MW -52 MVAr
DATUM: 23.2.2020.
VRIJEME: 4:59
ACE [MW]: 1,18