OBAVJEŠTENJA

11/10/2019/

11.10.2019. Obavještenje o nabavci - "Nabavka električne energije za pokrivanje prijenosnih gubitaka i za
   kompenzacije neželjenih odstupanja regulacionog područja BiH za 2020. godinu".
   (Preuzmite dokument)

27.09.2019. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja
   bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži ‘’Kontinentalna Evropa’’
   broj: T-NOSBiH-O-05/19.
   (Preuzmite dokument)

14.09.2019. Obavještenje o nabavci - ''Nabavka tonera''.
   (Preuzmite dokument)

24.08.2019. Objavljena je nova verzija Pravilnika o radu dnevnog tržišta balansne energije. Navedeni
   dokument se nalazi ma stranici 
DOKUMENTI.

07.08.2019. Contract award notice.
   (Preuzmite dokument)

25.07.2019. Odluka o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020.-2029. Državna
   regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 24.7.2019. godine, donijela je
   Odluku o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020.-2029. godina
   (broj 05-28-13-144-10/19). Više informacija se nalazi na stranici - 
link.

22.07.2019. Ispravka za obavještenje o nabavci za nabavku obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
   (Preuzmite dokument)

19.07.2019. Obavještenje o nabavci-Nabavka usluge održavanja softverskog sistema Obračunska baza
   podataka
   (Preuzmite dokument)

10.07.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
   (Preuzmite dokument)

07.06.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge studije "Identifikacija, analiza i evaluacija
   ugroženosti te Plana sigurnosti u Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini".
   (Preuzmite dokument)
   Obavještenje o nabavci – Nabavka informatičke opreme
   (Preuzmite dokument)
   Obavještenje o nabavci - Nabavka pomoćnih usluga za 2020. godinu.
   (Preuzmite dokument)


25.04.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge izdavanja avionskih karata za NOSBiH.
   (Preuzmite dokument)

05.04.2019. Obavještenje o prezentaciji Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period
   2020 – 2029. godina. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za
   prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH br: 35/04 - Član 7. stav 11. -
   Ovlaštenja NOS-a) i Mrežnim kodeksom, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini
   je pripremio Prijedlog Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2020 – 2029. godina.

   Prezentacija će se održati u Sarajevu 12. aprila 2019. godine u prostorijama NOSBiH, Hifzi
   Bjelevca br. 17 sa početkom u 11 sati. 
Tekst Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje
   za period 2020 – 2029. godina može se preuzeti sa web stranice Nezavisnog operatora sistema
   u BiH, 
Indikativni plan razvoja proizvodnje.

01.04.2019. Obavještenje o dostavi primjedbi i sugestija Prijedloga Indikativnog plana razvoja
   proizvodnje za period 2020 - 2029. godina. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog
   operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH br:
   35/04 - Član 7. stav 11. - Ovlaštenja NOS-a) i Mrežnim kodeksom, Nezavisni operator
   sistema u Bosni i Hercegovini je pripremio Prijedlog Indikativnog plana razvoja proizvodnje
   za period 2020. – 2029. godina. 
Tekst Prijedloga Indikativnog plana razvoja proizvodnje
   za period 2020 – 2029. godina može se preuzeti sa web stranice Nezavisnog operatora
   sistema u BiH, 
Indikativni plan razvoja proizvodnjePrimjedbe i sugestije mogu se poslati na
   info@nosbih.ba, u narednih 10 dana.


21.03.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a'.
   (Preuzmite dokument)

22.03.2019. 
Odluke o tarifi za rad NOSBiH-a i odluku o tarifi za sistemsku i pomoćne usluge. 
   Odluka o tarifi za sistemske i pomoćne usluge , Odluka o tarifi za rad NOSBiH-a

04.03.2019. DERK donio Odluku o odobrenju Mrežnog kodeksa. Na sjednici Državne regulatorne komisije za
   električnu energiju, održanoj 27.02.2019. godine, donesena je Odluka o odobravanju Mrežnog
   kodeksa usvojenog dana 11.01.2019. godine na sjednici Upravnog odbora Nezavisnog
   operatora sistema u Bosni i Hercegovini.

   (Preuzmite dokument)
   Mrežni kodeks možete preuzeti na stranici MREŽNI KODEKS.

28.02.2019. Obavještenje o nabavci - Nabavka usluge osiguranja imovine i opreme. Nezavisni operator
   sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za ''Nabavka usluge
   osiguranja imovine i opreme'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci
   1253-7-2-6-3-5/19.

   (Preuzmite dokument)

04.01.2019. Javni konkurs za popunu radnog mjesta - Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu.
   Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini raspisuje javni konkurs za popunu radnog
   mjesta 
Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu – 3 izvršioca (u organizacionoj
   cjelini Služba za upravljanje sistemom u realnom vremenu).

   (Preuzmite dokument)