ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

УПРАВНИ ОДБОР

НОСБиХ има Управни одбор, састављен од 7 чланова. Чланове Управног одбора именују ентитети, а предлажу Влада Федерације БиХ, односно, Влада Републике Српске, док Вијеће министара предложене кандидате гласањем одобрава или одбија.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  • Жељко Слијепчевић
  • Младен Зиројевић
  • Миро Клепић
  • Марио Драгичевић
  • Борис Црнокић
  • Ахмед Ахмић
  • Рамиз Бечић

 

УПРАВА

Управу од три члана коју именује Управни одбор чине генерални директор и два члана која генералном директору помажу у раду.

др Милодраг Кошарац – генерални директор, 
e-mail: m.kosarac@nosbih.ba, тел: +387 33 720 400, факс: +387 33 720 405

др Мухамед Мујакић – члан Управе извршни директор, 
e-mail:
m.mujakic@nosbih.ba, тел: +387 33 720 400, факс: +387 33 720 405

мр. Ана Марић – члан Управе извршни директор,
e-mail: a.maric@nosbih.ba
, тел: +387 33 720 400, факс: +387 33 720 405