НАШЕ АКТИВНОСТИ

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ

Дјелокруг рада и активности организационе јединице Управљање системом у реалном времену су:

  • Вођење и управљање ЕЕ системом БиХ.
  • Унутардневне измјене и допуне дневног распореда.
  • Додјела прекограничних АТЦ-а.
  • Размјена података у току реализације дневног распореда (дневни извјештаји).
  • Планирана и непланирана искључења и радови.
  • Ангажовање помоћних услуга (секундарне и терцијарне регулације).
  • Стављање у погон елемената преносне мреже и/или производних јединица након испада.
  • Санација парцијалних распада и тоталних распада ЕЕ система.
  • Праћење стања система унутар ЕНТСО-Е, као и слање информација и порука о стању ЕЕ система БиХ путем ЕАС-а.