НОВОСТИ (25.07.2019.)

Одлукa о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2020.-2029.

Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 24.7.2019. године, донијела је Одлуку о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2020.-2029. година (број 05-28-13-144-10/19). Више информација се налази на страници - линк.