ARHIVA BALANSNOG TRŽIŠTA

2018. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima


2017. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima


2016. GODINA

Cijene debalansa po mjesecima