ОБАВЈЕШТЕЊА

11/10/2019/

11.10.2019. Обавјештење о набавци - "Набавка електричне енергије за покривање приеносних
   губитака и за компензације нежељених одступања регулационог подручја БиХ за
   2020. годину".
   (Преузмите документ)

27.09.2019. Обавјештење о набавци - ''Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног
   планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи
   ‘’Континентална Европа’’ број: Т-НОСБиХ-О-05/19.
   (Преузмите документ)

12.09.2019. ​Обавјештење о набавци - "Набавка тонера".
   (Преузмите документ)

24.08.2019. Објављена је нова верзија Правилника о раду дневног тржишта балансне енергије.
   Наведени документ се налази ма страници 
ДОКУМЕНТИ.


07.08.2019. 
Contract award notice.
   (Преузмите документ)

25.07.2019. Одлукa о одобрењу Индикативног плана развоја производње за период 2020.-2029. 
   Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 24.7.2019.
   године, донијела је Одлуку о одобрењу Индикативног плана развоја производње за
   период 2020.-2029. година (број 05-28-13-144-10/19). Више информација се налази на
   страници - 
линк.

22.07.2019. Исправка за обавјештење о набавци за набавку обезбјеђења пословног објекта
   НОСБиХ-а
   (Преузмите документ)

19.07.2019. Обавјештење о набавци-Набавка услуге одржавања софтверског система Обрачунска
   база података
   (Преузмите документ)

10.07.2019. Обавјештење о набавци - Набавка физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
   (Преузмите документ)

07.06.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге студије "Идентификација, анализа и евалуација
   угрожености те Плана сигурности у Независном оператору система у Босни и
   Херцеговини".
   (Преузмите документ)
   Обавјештење о набавци – Набавка информатичке опреме
   (Преузмите документ)
   Обавјештење о набавци - Набавка помоћних услуга за 2020. годину.
   (Преузмите документ)

25.04.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге издавања авионских карата за НОСБИХ.
   (Преузмите документ)

05.04.2019. Обавјештење о презентацији Приједлога Индикативног плана развоја производње
   за период 2020 – 2029. година. У складу са Законом о оснивању Независног оператора
   система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ бр: 35/04 -
   Члан 7. став 11. - Овлаштења НОС-а) и Мрежним кодексом, Независни оператор
   система у Босни и Херцеговини је припремио Приједлог Индикативног плана развоја
   производње за период 2020 – 2029. година. 
Презентација ће се одржати у Сарајеву
   12. априла 2019. године у просторијама НОСБиХ, Хифзи Бјелевца бр. 17 са почетком у
   11 сати. 
Текст Приједлога Индикативног плана развоја производње за период 2020 –
   2029. година може се преузети са wеб странице Независног оператора система у БиХ,
   
Индикативни план развоја производње.

01.04.2019. Обавјештење о достављању примједби и сугестија Приједлога Индикативног плана
   развоја производње за период 2020 - 2029. година. У складу са Законом о оснивању
   Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени
   гласник БиХ бр: 35/04 - Члан 7. став 11. - Овлаштења НОС-а) и Мрежним кодексом,
   Независни оператор система у Босни и Херцеговини је припремио Приједлог
   Индикативног плана развоја производње за период 2020. – 2029. година. 
Текст
   Приједлога Индикативног плана развоја производње за период 2020. – 2029.
   година може се преузети са wеб странице Независног оператора система у БиХ,
   
Индикативни план развоја производњеПримједбе и сугестије могу се послати на
   info@nosbih.ba у наредних 10 дана.


21.03.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система
   НОСБиХ-а.
   (Преузмите документ)

22.03.2019. Одлуке о тарифи за рад НОСБиХ-а и одлуку о тарифи за системску и помоћне услуге.
   
Одлука о тарифи за системске и помоћне услуге , Одлука о тарифи за рад НОСБиХ-а

04.03.2019. ДЕРК донио Одлуку о одобрењу Мрежног кодекса. На сједници Државне регулаторне
   комисије за електричну енергију, одржаној 27.02.2019. године, донесена је Одлука о
   одобравању Мрежног кодекса усвојеног дана 11.01.2019. године на сједници Управног
   одбора Независног оператора система у Босни и Херцеговини.
   (
Преузмите документ)
   Мрежни кодекс можете преузети на страници МРЕЖНИ КОДЕКС.


28.02.2019. Обавјештење о набавци - Набавка услуге осигурања имовине и опреме. Независни
   оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак набавке за
   ''Набавка услуге осигурања имовине и опреме'' те се за предметну набавку објављује
   Обавјештење о набавци 1253-7-2-6-3-5/19.

 
04.01.2019. Јавни конкурс за попуну радног мјеста - Инжењер за управљање системом у реалном
   времену. Независни оператор система у Босни и Херцеговини расписује јавни конкурс за
   попуну радног мјеста Инжењер за управљање системом у реалном времену – 3
   извршиоца
 (у организационој цјелини Служба за управљање системом у реалном
   времену).
   (Преузмите документ)